วิธีกำหนดค่า VPN ด้วย Netgear

เครือข่ายส่วนตัวเสมือนสร้างการเชื่อมต่อที่แยกจากกันและเป็นอิสระระหว่างจุดสิ้นสุดสองจุดบนเครือข่ายสาธารณะ ธุรกิจสามารถตั้งค่าอุโมงค์ VPN เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ส่งระหว่างสองเกตเวย์หรือเกตเวย์และไคลเอนต์และปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่ถ่ายโอนทางอินเทอร์เน็ต คำว่า "เกตเวย์" หมายถึงอุปกรณ์เช่นเราเตอร์หรือไฟร์วอลล์ที่ควบคุม VPN ส่วนคำว่า "ไคลเอนต์" หมายถึงคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับ VPN ได้ คุณสามารถสร้างนโยบาย VPN บนผลิตภัณฑ์ Netgear ที่รองรับโดยใช้ VPN Wizard และ ProSafe Client Configuration Wizard

Gateway-to-Gateway

1

ลงชื่อเข้าใช้เกตเวย์หลัก เลือก "VPN" "IPSec VPN" แล้วเลือก "VPN Wizard" จากเมนู คลิก "IPv4" จากนั้นคลิก "เกตเวย์"

2

สร้างชื่อสำหรับการเชื่อมต่อและป้อนคีย์ความปลอดภัยที่มีอักขระแปดถึง 49 ตัวลงในฟิลด์ที่เหมาะสม

3

ป้อนเครือข่ายบริเวณกว้างระยะไกลหรือ WAN, IP หรือชื่อโฮสต์ลงในช่องใต้ "ข้อมูลจุดสิ้นสุด"

4

พิมพ์ที่อยู่ IP และซับเน็ตมาสก์ของเครือข่ายท้องถิ่นระยะไกลหรือ LAN ลงในฟิลด์ที่เหมาะสมภายใต้ Secure Connection Remote Accessibility คลิก "ใช้" เพื่อทำวิซาร์ด

5

ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นบนเกตเวย์สำรองเพื่อสร้างอุโมงค์ VPN

6

เลือก "VPN" "สถานะการเชื่อมต่อ" แล้วเลือก "สถานะการเชื่อมต่อ IPSec VPN"

7

คลิก "เชื่อมต่อ" เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อแบบเกตเวย์สู่เกตเวย์

เกตเวย์สู่ไคลเอนต์

1

ลงชื่อเข้าใช้เกตเวย์ คลิก "VPN | IPSec VPN | ตัวช่วยสร้าง VPN | ไคลเอนต์ VPN"

2

ป้อนรหัสผ่านและชื่อสำหรับการเชื่อมต่อในช่องที่เหมาะสม

3

ป้อนชื่อโดเมนของไคลเอ็นต์และเกตเวย์ลงในช่องใต้ "ข้อมูลจุดสิ้นสุด" หรือใช้ตัวระบุเริ่มต้น

4

คลิก "ใช้" เพื่อสร้างนโยบาย VPN บนเกตเวย์

5

เปิดไคลเอนต์ ProSafe VPN คลิก "Configuration" จากนั้นคลิก "Wizard" จากแถบเมนู

6

เลือก "เราเตอร์หรือเกตเวย์ VPN" จากนั้นคลิก "ถัดไป"

7

ป้อนคีย์ที่แชร์ล่วงหน้าและทั้งที่อยู่สาธารณะและส่วนตัวของเกตเวย์ลงในช่องที่มีให้ คลิก "ถัดไป"

8

ตรวจสอบข้อมูลสรุปจากนั้นคลิก "เสร็จสิ้น" เลือก "เกตเวย์" จากนั้นคลิกแท็บ "ขั้นสูง"

9

เลือก "โหมดก้าวร้าว" จากนั้นเลือก "อัตโนมัติ" จากเมนูแบบเลื่อนลง "NAT-T"

10

เลือก "DNS" จากเมนูแบบเลื่อนลง "Local ID" และ "Remote ID" จากนั้นป้อนตัวระบุที่เหมาะสมตามที่กำหนดในขั้นตอนที่ 3 ลงในช่อง

11

เลือก "Global Parameters" ป้อน "28800" (ไม่มีเครื่องหมายอัญประกาศ) ลงในช่องค่าเริ่มต้นถัดจาก "การรับรองความถูกต้อง (IKE)" จากนั้นป้อน "3600" (โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายคำพูด) ลงในช่องค่าเริ่มต้นถัดจาก "การเข้ารหัส (IPSec)"

12

คลิก "ใช้" เพื่อตั้งค่าอุโมงค์ VPN ให้เสร็จสมบูรณ์ คลิก "บันทึก" เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า

13

เลือกไอคอน ProSafe VPN Client จากถาดระบบจากนั้นเลือก "Open Tunnel [Connection Name]" จากเมนูบริบทเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ