ความสำคัญของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเมื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจใหม่

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในธุรกิจเกิดขึ้นระหว่างสอง บริษัท โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ตั้ง พันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพที่อยู่ติดกันมีวิธีการนำเสนอข้อมูลการสื่อสารและการทำธุรกิจที่แตกต่างจาก บริษัท ของคุณเช่นเดียวกับพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ในมหาสมุทร เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิผลทุกองค์กรจำเป็นต้องมีความละเอียดอ่อนต่อประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

พื้นดินทั่วไป

เมื่อ บริษัท มีส่วนร่วมในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสิ่งแรกที่ต้องสร้างคือพื้นฐานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ เริ่มต้นด้วยวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด บาง บริษัท ชอบการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลหรือจดหมายมาตรฐานในขณะที่บาง บริษัท ชอบใช้โทรศัพท์หรือการประชุมทางวิดีโอ การแบ่งพื้นที่ร่วมกันสามารถช่วยทั้งสองฝ่ายในการสร้างบทสนทนาที่มีประสิทธิผลซึ่งจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

บริบทข้อมูล

วัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกันต้องการข้อมูลในระดับที่แตกต่างกันเพื่อให้มีประสิทธิผล ตัวอย่างเช่น บริษัท วิศวกรรมจะต้องการความลึกมากขึ้นในด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ในขณะที่องค์กรขายจะให้ความสำคัญกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้ การพัฒนาบริบทข้อมูลที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเมื่อสื่อสารกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่และเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจวัฒนธรรมการทำงานของพันธมิตรทางธุรกิจของคุณและวิธีการประมวลผลข้อมูล

ความน่าเชื่อถือ

เมื่อพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ใช้เวลาและความพยายามในการสร้างการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่ดีจะช่วยยกระดับความไว้วางใจและความเคารพระหว่างคู่ค้าทั้งสอง เมื่อคุณเพิกเฉยต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างสององค์กรของคุณคุณจะแสดงระดับความเย่อหยิ่งที่อาจสร้างความตึงเครียดให้กับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การเคารพในกระบวนการทางธุรกิจของ บริษัท อื่นเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

คุณภาพ

การทำงานตามแนวทางของวัฒนธรรมองค์กรคู่ค้าทางธุรกิจใหม่ช่วยปรับปรุงการสื่อสารในทุกระดับของทั้งสององค์กร คุณภาพของข้อมูลจะดีขึ้นเมื่อมีการส่งมอบในลักษณะที่แต่ละ บริษัท คุ้นเคย ไม่เพียง แต่คุณภาพของข้อมูลที่ส่งผ่านระหว่างทั้งสอง บริษัท จะดีขึ้น แต่คุณภาพของความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ขายรายอื่นที่ได้รับผลกระทบจากความสัมพันธ์ก็ยังดีขึ้นด้วย