แผนทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่ดีในสภาพแวดล้อมการผลิตคืออะไร?

นักวางแผนเชิงกลยุทธ์จะพัฒนากลยุทธ์ที่เป็นกรอบในการรับมือกับความท้าทายในอนาคตแทนที่จะตอบสนองหลังจากเกิดปัญหาขึ้น นักวางแผนเชิงกลยุทธ์ใช้ข้อมูลการผลิตในปัจจุบันและในอดีตเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตของ บริษัท แผนทิศทางเชิงกลยุทธ์ระยะเวลา 5 ปีและ 10 ปีช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายผลิตมีเครื่องมือในการชี้นำกระบวนการผลิตผ่านความผันผวนของตลาดและสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์การผลิตคือเป้าหมายและหลักการที่สามารถวัดผลได้ซึ่งเป็นแนวทางในกระบวนการผลิต วัตถุประสงค์ในการผลิตรวมถึงการนำกระบวนการผลิตแบบลีนไปใช้เพื่อลดต้นทุนกระบวนการผลิตที่สะอาดเพื่อปกป้องคนงานและสิ่งแวดล้อมและกลยุทธ์การจัดหาตรงเวลาเพื่อลดค่าใช้จ่าย เป้าหมายการผลิตให้ทิศทางสำหรับทุกแง่มุมของการดำเนินงานประจำวันและระยะยาว วัตถุประสงค์ยังจัดเตรียมกรอบสำหรับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ไม่คาดฝัน ในกรณีฉุกเฉินผู้จัดการจะทราบอย่างชัดเจนว่าขั้นตอนใดที่ต้องดำเนินการเพื่อลดความเสียหายต่อสิ่งอำนวยความสะดวกและเป็นอันตรายต่อพนักงาน

ตารางการผลิต

บริษัท ผู้ผลิตขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตที่ทำซ้ำได้และคาดเดาได้เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไร แผนทิศทางเชิงกลยุทธ์รวมถึงตารางเวลาสำหรับการซ่อมแซมและอัพเกรดสิ่งอำนวยความสะดวกการซ่อมแซมและอัพเกรดเครื่องจักรการผลิตและการปรับแต่งใหม่สำหรับการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ในอนาคต ความต้องการบุคลากรเป็นองค์ประกอบหลักในการรักษาการคาดการณ์ผลผลิต แผนกลยุทธ์ประกอบด้วยการคาดการณ์แรงงานสำหรับการหมุนเวียนของพนักงานรวมถึงการเกษียณอายุและการเลื่อนตำแหน่งบุคลากรไปยังตำแหน่งสำคัญ การสรรหาและรักษาพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นองค์ประกอบสำคัญของแผนกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์

การควบคุม

การกำหนดโปรโตคอลการควบคุมสำหรับกระบวนการผลิตมีความสำคัญต่อความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ ผู้จัดการใช้โปรโตคอลการควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานใช้อุปกรณ์การผลิตอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด หากกระบวนการผลิตไม่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโปรโตคอลควบคุมจะให้คำแนะนำตามวัตถุประสงค์สำหรับการดำเนินการแก้ไข โปรโตคอลการควบคุมช่วยให้ผู้จัดการมั่นใจได้ว่าการดำเนินการบำรุงรักษาสถานที่และการผลิตเป็นไปตามลำดับความสำคัญที่กำหนดไว้ โปรโตคอลการควบคุมยังให้แนวทางในการจัดการกับความขัดแย้งของบุคลากรที่ทำให้ผลผลิตช้า

กระแสเงินสด

ผู้จัดการฝ่ายผลิตทำงานร่วมกับนักวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์สำหรับการจัดหาเงินทุนในกระบวนการผลิต การวางแผนทางการเงินเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานในอดีตและปัจจุบันรวมถึงผลตอบแทนจากสินทรัพย์กระแสเงินสดและกำไรสะสม กำไรสะสมและกระแสเงินสดเป็นบวกให้รายได้จากการลงทุนซ้ำในกระบวนการผลิตโดยไม่จำเป็นต้องได้รับหนี้ที่เพิ่มขึ้น การวางแผนเชิงกลยุทธ์กำหนดเวลาในการจัดหาเงินทุนในการอัพเกรดอุปกรณ์การขยายโรงงานการขยายไปยังตลาดใหม่และการได้มาซึ่งการดำเนินธุรกิจที่แข่งขันกัน