วิธีคำนวณเงินเดือนจากค่าจ้างรายชั่วโมงที่จ่ายสองครั้งต่อเดือน

ค่าจ้างของคนงานบางคนขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงที่ทำงานในขณะที่คนอื่น ๆ ได้รับค่าจ้างตามเงินเดือนประจำปี การแปลงค่าจ้างรายชั่วโมงเป็นการประมาณค่าจ้างรายปีของคุณอาจจำเป็นเมื่อคุณยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือเงินกู้และธนาคารต้องการทราบว่าคุณสามารถครอบคลุมการชำระเงินได้หรือไม่ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์รวมกับความรู้เกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงที่คุณทำงานทุกปีเป็นสิ่งที่จำเป็นในการกำหนดรายได้ต่อปีของคุณ

1

หารจำนวนเงินที่คุณจะได้รับตามจำนวนชั่วโมงที่คุณทำงานในช่วงเวลาการจ่ายเงินนั้น หากคุณหารค่าซื้อกลับบ้านด้วยจำนวนชั่วโมงที่ทำงานสิ่งนี้จะทำให้คุณมีรายได้หลังหักภาษี ตัวอย่างเช่นหากคุณทำงาน 60 ชั่วโมงในช่วงเวลาสองสัปดาห์และรับเงินกลับบ้าน 800 เหรียญคุณจะหาร 800 ด้วย 60 แสดงว่าค่าตอบแทนรายชั่วโมงของคุณคือ $ 13.33

2

คูณค่าจ้างกลับบ้านรายชั่วโมงของคุณด้วยจำนวนชั่วโมงที่คุณทำงานในหนึ่งปี หากคุณทำงานเป็นจำนวนชั่วโมงเท่ากันในทุกๆสองสัปดาห์คุณสามารถทำให้ขั้นตอนนี้ง่ายขึ้นได้เพียงแค่คูณเช็คเงินเดือนรายปักษ์ด้วย 26 หากจำนวนชั่วโมงของคุณแตกต่างกันการแบ่งขั้นตอนออกเป็นค่าจ้างรายชั่วโมงจะทำให้คุณได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น

3

กำหนดเงินเดือนขั้นต้นประจำปีของคุณโดยการคูณค่าจ้างรายชั่วโมงก่อนหักภาษีด้วยจำนวนชั่วโมงที่คุณทำงานในหนึ่งปี จากตัวอย่างข้างต้นหากคุณทำงาน 60 ชั่วโมงในทุกรอบการจ่ายเงินสองสัปดาห์ให้คูณ 60 ด้วย 26 ซึ่งจะได้ 1,560 ชั่วโมง หากคุณได้รับเงิน 16 เหรียญต่อชั่วโมงให้คูณ 1,560 ด้วย 16 โดยให้ผลลัพธ์สุดท้าย: รายได้ต่อปี 24,960 เหรียญ