การลบไฟล์ที่ยังคงใช้งานอยู่บน Mac OS

OS X ไม่สามารถลบไฟล์บางประเภทที่กำลังเปิดอยู่ โดยปกติเกิดจากแอปพลิเคชันพื้นหลังที่เก็บไฟล์ไว้ในหน่วยความจำ หากคุณต้องการลบไฟล์เพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภัยหรือเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างให้ปิดแอปพลิเคชันที่กำลังเข้าถึงไฟล์อยู่ ต้องปิดแอปพลิเคชันก่อนจึงจะสามารถลบได้

1

คลิกขวาหรือคลิก Control แล้วคลิกแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่ใน Dock ของคุณที่คุณเชื่อว่ากำลังเข้าถึงไฟล์อยู่ คลิก "ออก" เพื่อปิดแอปพลิเคชัน แอพพลิเคชั่นที่ใช้งานอยู่จะมีไฟแสดงสถานะเล็ก ๆ ด้านล่างไอคอนของแอพพลิเคชั่น

2

เปิด Finder จากท่าเรือและค้นหาไฟล์ที่คุณต้องการลบ ลากไฟล์ไปที่ไอคอน "ถังขยะ" บน Dock เพื่อลบไฟล์

3

คลิกขวาที่ไอคอน "ถังขยะ" และคลิก "ล้างถังขยะ" เพื่อลบไฟล์อย่างถาวรพร้อมกับไฟล์อื่น ๆ ที่อยู่ในถังขยะ