วิธีเพิ่มรายการบัญชีเงินเดือนให้กับพนักงานหลายคนใน QuickBooks

เมื่อตั้งค่าบัญชีเงินเดือนใน QuickBooks ในตอนแรกคุณจะต้องกำหนดรายการค่าเริ่มต้นของพนักงานที่ใช้กับพนักงานของคุณทั้งหมด จากนั้นคุณสามารถเพิ่มรายการเงินเดือนแต่ละรายการที่ใช้กับพนักงานบางคนเท่านั้น บางรายการใน QuickBooks ไม่สามารถกำหนดโดยใช้ค่าเริ่มต้นของพนักงานได้เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลเฉพาะที่ไม่สามารถดำเนินการโดยอัตโนมัติด้วยเหตุผลด้านภาษีหรือกฎหมายเช่นการจัดเตรียมค่าจ้างที่ต้องใช้หมายเลขกรณีเฉพาะที่กำหนดโดยศาล ในบางกรณีเช่นรายการผลประโยชน์การประกันภัยคุณอาจสามารถมอบหมายรายการนั้นให้กับพนักงานหลายคนตามสถานะการจ้างงาน เพิ่มรายการอื่น ๆ ทั้งหมดให้กับพนักงานแต่ละคนผ่านศูนย์พนักงาน

สร้างรายการบัญชีเงินเดือนส่วนบุคคล

1

คลิกเมนู "Lists" จากนั้นเลือก "Payroll Item List"

2

คลิกลูกศรแบบเลื่อนลง "รายการเงินเดือน" แล้วเลือก "ใหม่"

3

เลือก "EX Setup" จากนั้นคลิก "Next"

4

เลือกรายการที่คุณต้องการกำหนดค่า รายการทั่วไป ได้แก่ ค่าตอบแทนผลประโยชน์การประกันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุเงินวันหยุดตลอดจนส่วนเพิ่มเติมและการหักเงินอื่น ๆ

5

คลิก "ถัดไป" จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อป้อนข้อมูลสำหรับประเภทรายการที่คุณเลือก แต่ละรายการมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันซึ่งอาจใช้กับกลุ่มคนเฉพาะ ตัวอย่างเช่นเมื่อตั้งค่าผลประโยชน์การประกันภัยให้รวมข้อมูลเกี่ยวกับการประกันชีวิตระยะเพิ่มเติมหรือผลประโยชน์ทางการแพทย์ที่อาจใช้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้ถือหุ้นของ บริษัท เท่านั้น บ่อยครั้งที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ถือหุ้นได้รับส่วนลดประกันเพิ่มเติมซึ่งโดยทั่วไปแล้วพนักงานทั่วไปไม่ได้ให้ไว้

6

คลิก "เสร็จสิ้น" จากนั้นกำหนดรายการเงินเดือนให้กับพนักงานแต่ละคนโดยใช้ศูนย์พนักงาน

สร้างรายการบัญชีเงินเดือนเริ่มต้น

1

คลิก "ศูนย์พนักงาน" จากนั้นเลือก "จัดการข้อมูลพนักงาน"

2

คลิก "เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของพนักงาน"

3

คลิกปุ่ม "ภาษี" เพื่อตั้งค่าภาษี เลือกแท็บ "รัฐบาลกลาง" "รัฐ" หรือ "อื่น ๆ " ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับรายการเช่นเลือกช่องทำเครื่องหมาย "SUI" หากพนักงานของคุณอยู่ภายใต้การประกันการว่างงานของรัฐ

4

คลิกปุ่ม "ป่วย / พักร้อน" เพื่อตั้งเวลาป่วยหรือพักร้อน เลือกระยะเวลาสะสมเพื่อตรวจสอบว่าพนักงานได้รับเบี้ยเลี้ยงเป็นเงินก้อนหรือไม่รับเงินตามเช็คเงินเดือนแต่ละครั้งหรือรายชั่วโมง คุณยังสามารถปิดใช้งานรายการนี้ สำหรับรายการบัญชีเงินเดือนประเภทอื่น ๆ ทั้งหมดให้ป้อนข้อมูลสำหรับแต่ละช่องที่จำเป็นในส่วนรายการบัญชีเงินเดือนเฉพาะของหน้าต่างค่าเริ่มต้นของพนักงาน

5

คลิก "ตกลง" เพื่อบันทึกรายการบัญชีเงินเดือนของคุณ

กำหนดรายการในศูนย์พนักงาน

1

คลิก "ศูนย์พนักงาน" จากนั้นเลือกแท็บ "พนักงาน"

2

คลิกสองครั้งที่ชื่อพนักงานหรือคลิก "พนักงานใหม่" และระบุข้อมูลของพนักงานเพื่อเพิ่มพนักงาน

3

คลิกเมนูแบบเลื่อนลง "Change" จากนั้นคลิกแท็บ "Payroll and Compensation Info"

4

เลือกรายการเงินเดือนจากเมนูแบบเลื่อนลง "รายการ" ในส่วน "การเพิ่มการหักเงินและการบริจาคของ บริษัท " ป้อนการหักเงินทั้งหมดสำหรับแต่ละเช็คเงินเดือน หรือป้อนรายการบัญชีเงินเดือนประเภทอื่น ๆ โดยเลือกประเภทรายการและให้ข้อมูลที่จำเป็น