ความแตกต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนที่ต้องการและผลตอบแทนประจำปี

การวัดอัตราผลตอบแทน - จำนวนเงินที่คุณจะได้รับเป็นเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนการลงทุนมีความสำคัญต่อการตัดสินใจว่าจะลงทุนต่อหรือไม่ อัตราผลตอบแทนยังช่วยให้คุณมองย้อนกลับไปและทบทวนว่าการลงทุนได้ผลดีเพียงใด นักลงทุนและ บริษัท ต่างๆใช้อัตราผลตอบแทนที่ต้องการหรือ RRR เพื่อเลือกการลงทุนและผลตอบแทนประจำปีเพื่อแสดงผลตอบแทนของการลงทุน ทั้งสองอัตรามีผลกระทบจากการทบต้น

RRR สำหรับโครงการ

RRR สำหรับการลงทุน

ผลตอบแทนประจำปี

คอนทราสต์