สิทธิของผู้ถือหุ้นในการชำระบัญชีทรัพย์สินของ บริษัท

เมื่อผู้ถือหุ้นซื้อหุ้นของ บริษัท หุ้นเหล่านี้จะให้สิทธิ์พวกเขาเป็นเจ้าของบางส่วนในทรัพย์สินของ บริษัท ผู้ถือหุ้นยังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบางอย่างของ บริษัท ร่วมกับคณะกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารตามเปอร์เซ็นต์ของหุ้นที่ลงคะแนนเสียง บริษัท ที่จัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเช่นการปรับโครงสร้างองค์กรที่ล้มละลายหรือการปิดกิจการทันทีสามารถผลักดันให้ผู้ถือหุ้นยืนยันสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สินของ บริษัท ได้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

การเป็นเจ้าของหุ้นให้สิทธิเฉพาะแก่ผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของ บริษัท และตามกฎหมาย ข้อบังคับขององค์กรมาตรฐานให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงในปัญหาต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อทั้งองค์กร ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิ์ตรวจสอบและตรวจสอบบันทึกทางการเงินของ บริษัท เพื่อระบุแหล่งที่มาของปัญหาของ บริษัท ตลอดจนสิทธิ์ในทรัพย์สินบางส่วนของ บริษัท ตามสัดส่วนของหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้นในระหว่างการล้มละลาย

ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ไม่มีอำนาจเมื่อ บริษัท ตัดสินใจยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลาย ประมวลกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่ จำกัด มากรวมถึงสิทธิ์ในการปรากฏตัวและมีการพิจารณาคดีต่อหน้าศาลล้มละลายและสิทธิในการลงคะแนนเสียงในแผนการชำระบัญชีสินทรัพย์ โดยปกติผู้ถือหุ้นจะต้องขึ้นอยู่กับการกระทำของผู้บริหารและกรรมการปัจจุบันของ บริษัท ตลอดจนผู้จัดการวิกฤตที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อมองหาผลประโยชน์ของพวกเขา

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการฟ้องร้อง

ในฐานะเจ้าของบางส่วนของ บริษัท ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ฟ้องร้อง บริษัท หลังจากที่ บริษัท เลิกกิจการแล้ว บริษัท ที่ประกาศล้มละลายและถูกบังคับให้เลิกกิจการเช่น Enron, WorldCom และ Lehman Brothers ล้วนเป็นเป้าหมายของการฟ้องร้องผู้ถือหุ้น ข้อเสียเปรียบที่สำคัญของการฟ้องร้องผู้ถือหุ้นคือโดยปกติพวกเขาจะใช้เวลาหลายปีในการดำเนินการผ่านระบบกฎหมาย ผู้ถือหุ้นแทบจะไม่ชนะในกรณีดังกล่าวทำให้การฟ้องร้องเป็นวิธีที่ไม่พึงปรารถนาในการได้รับส่วนแบ่งทรัพย์สินขององค์กร

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการชำระบัญชีทรัพย์สิน

เมื่อ บริษัท ชำระบัญชีทรัพย์สินเจ้าหนี้ของ บริษัท จะเป็นคนแรกที่ได้รับเงินจากการชำระบัญชี ผู้ถือหุ้นกู้และเจ้าของตราสารหนี้ของ บริษัท อื่นเป็นผู้รับเงินรายต่อไปที่จะต้องชำระ หลังจากชำระหนี้เหล่านี้เท่านั้นที่ผู้ถือหุ้นสามารถอ้างสิทธิ์ในการชำระบัญชีทรัพย์สินได้ ผู้ถือหุ้นที่ต้องการจะได้รับการชำระเงินก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ เจ้าของหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการชำระบัญชีพิเศษและจะได้รับการชำระเงินเฉพาะในกรณีที่มีเงินเหลืออยู่