วิธีแชร์จอภาพและเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์สองเครื่อง

สวิตช์อุปกรณ์ต่อพ่วงของเมาส์วิดีโอแป้นพิมพ์ช่วยให้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปสามารถแชร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ จอภาพคีย์บอร์ดและเมาส์ตัวเดียวเชื่อมต่อกับสวิตช์และสวิตช์จะเชื่อมต่อกับพีซี พีซีแต่ละเครื่องที่เชื่อมต่อกับสวิตช์สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้ตามต้องการแม้ว่าคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงฮาร์ดแวร์ได้ในแต่ละครั้ง ธุรกิจสามารถใช้สวิตช์ KVMP เพื่อช่วยเหลือพนักงานที่ต้องใช้มากกว่าหนึ่งแพลตฟอร์มเพื่อทำงานให้เสร็จ คุณสามารถเชื่อมต่อจอภาพและเครื่องพิมพ์เข้ากับสวิตช์จากนั้นเสียบสายเคเบิลที่เหมาะสมบนอุปกรณ์ KVMP เข้ากับพีซีแต่ละเครื่อง

1

ใส่ลงในไดรฟ์ออปติคอลของคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ซอฟต์แวร์มาพร้อมกับสวิตช์ KVMP

2

คลิกปุ่ม "Start" ของ Windows และเลือก "Computer" เลือกดิสก์ไดรฟ์จากบานหน้าต่างด้านซ้ายและดับเบิลคลิก "setup.exe" ข้ามขั้นตอนนี้หากตัวติดตั้งเปิดขึ้นเมื่อใส่ดิสก์ลงในออปติคัลไดรฟ์

3

ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งสวิตช์ไปที่พีซี ปิดคอมพิวเตอร์

4

ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 บนเวิร์กสเตชันสำรอง ปิดจอภาพและเครื่องพิมพ์

5

เชื่อมต่อสายวิดีโอเข้าที่ด้านหลังของจอภาพ สอดปลายอีกด้านของสายเคเบิลวิดีโอเข้ากับพอร์ตมอนิเตอร์บนสวิตช์

6

ใส่อาร์เรย์กราฟิกวิดีโออินเทอร์เฟซวิดีโอดิจิทัลหรือสายมัลติมีเดียความละเอียดสูงบนสวิตช์ KVMP ลงในการ์ดแสดงผลบนคอมพิวเตอร์เครื่องแรก

7

เชื่อมต่อสาย VGA, DVI หรือ HDMI อื่น ๆ เข้ากับการ์ดแสดงผลบนคอมพิวเตอร์เครื่องที่สอง

8

เสียบสาย USB เข้ากับซ็อกเก็ต USB Standard-B ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ ต่อปลายอีกด้านของสาย USB เข้ากับพอร์ต USB บนสวิตช์ KVMP

9

ค้นหาขั้วต่อ USB บนสวิตช์และเสียบแต่ละพอร์ตเข้ากับพอร์ต USB ที่มีอยู่บนเวิร์กสเตชัน

10

เปิดจอภาพเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องเพื่อแชร์อุปกรณ์ระหว่างพีซีทั้งสองเครื่อง