จุดอ่อนของรูปแบบการจัดการแบบมีส่วนร่วม

ในรูปแบบความเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วมคุณให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจสำหรับการกระทำเส้นทางหรือกระบวนการเฉพาะในขณะที่รักษาอำนาจในการตัดสินใจสูงสุดสำหรับตัวคุณเอง รูปแบบนี้มีประสิทธิภาพในการทำให้พนักงานคนอื่น ๆ มีส่วนร่วม แต่ก็มีข้อบกพร่องในบางสถานการณ์เช่นเดียวกับแนวทางการเป็นผู้นำทั้งหมด

กระบวนการโดยเจตนา

ข้อเสียเปรียบที่สำคัญของการทำให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจคือมักจะทำให้กระบวนการตัดสินใจและดำเนินการช้าลง หากคุณจำเป็นต้องตัดสินใจอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ตรงตามกำหนดเวลาหรือเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสการจัดการแบบมีส่วนร่วมอาจไม่ได้ผล โดยปกติจะใช้เวลานานกว่าในการเชิญชวนและพูดคุยเกี่ยวกับความคิดเห็นที่หลากหลายมากกว่าการตัดสินใจแบบเผด็จการและถ่ายทอดให้ผู้อื่นทราบ

ความเชี่ยวชาญที่เจือจาง

แนวทางประชาธิปไตยยังสามารถลดทอนคุณภาพของความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ หากคุณมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในธุรกิจขนาดเล็กของคุณการรับข้อมูลจากคนงานที่มีประสบการณ์น้อยจะทำให้คุณภาพของมุมมองลดลง ในด้านการตลาดผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่อนุญาตให้ผู้ประสานงานระดับเริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นที่ชัดเจนในการตัดสินใจกลยุทธ์ที่สำคัญอาจนำไปจากความแข็งแกร่งของประสบการณ์และความสามารถของเธอเอง

ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น

ทุกครั้งที่คุณมีการอภิปรายปัญหาหรือโอกาสหลายครั้งคุณก็เสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งขึ้นด้วย ประเด็นนี้เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีคนงานที่มีความคิดเห็นมาก การใช้การจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องอาจนำไปสู่ความแตกแยกส่วนตัวระหว่างสมาชิกในทีม หากพนักงานรู้สึกว่าคนอื่นจงใจไม่สนใจหรือต่อต้านความคิดเห็นของพวกเขาพวกเขาอาจใช้มันเป็นการส่วนตัวและหลีกเลี่ยงการโต้ตอบกับพวกเขา

จุดแข็งในการมีส่วนร่วม

กุญแจสู่ความสำเร็จในการใช้ภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วมคือการรู้ว่าเมื่อใดมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อต้องตัดสินใจในที่ที่คุณมีเวลาวิเคราะห์มุมมองทั้งหมดการได้ยินความคิดหรือแนวคิดที่แตกต่างกันมักจะเป็นประโยชน์ ในบางกรณีการรับฟังมุมมองของคนงานทำให้ผู้นำเปลี่ยนความคิด คุณสามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดครั้งใหญ่หรือส่งผลเสียต่อขวัญกำลังใจของคนงานด้วยการใช้ภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วมในเวลาที่เหมาะสม