วิธีการคำนวณสิ้นไตรมาสสำหรับสิ้นปีบัญชีคี่

ธุรกิจและองค์กรบางแห่งไม่ใช้ปีปฏิทินเป็นรอบบัญชีประจำปี แม้แต่รัฐบาลกลางก็มีปีงบประมาณที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึง 30 กันยายนการเตรียมการทางบัญชีบางอย่างส่งผลให้ระยะเวลาของปีงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้คุณต้องคำนวณวันสิ้นไตรมาสสำหรับสิ้นปีบัญชีคี่

ประเภทปีงบประมาณ

ธุรกิจสามารถเลือกปีปฏิทินหรือปีบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีได้ ปีบัญชีใด ๆ ที่สิ้นสุดในวันอื่นที่ไม่ใช่วันที่ 31 ธันวาคมเป็นปีบัญชี ปีงบประมาณบางปีจะสะท้อนปีปฏิทินยกเว้นว่าจะสิ้นสุดในวันสุดท้ายของเดือนอื่นที่ไม่ใช่เดือนธันวาคม ในบางครั้งธุรกิจเลือกที่จะจัดให้มีปีงบประมาณประมาณ 52 สัปดาห์ของเจ็ดวันในแต่ละปี ทำให้เป็นปีที่แปลกเพราะมีเวลาเหลืออีกหนึ่งวัน ในปีอธิกสุรทินมีสองวันพิเศษ

ประจำปีงบประมาณ 52/53

เมื่อ บริษัท จัดระเบียบปีงบประมาณตามสัปดาห์การจัดการทั่วไปคือสี่ในสี่ของสามเดือนในแต่ละปี เดือนแรกและเดือนที่สามมีสี่สัปดาห์รวม 28 วันและเดือนที่สองมีห้าสัปดาห์รวมเป็น 35 วัน การดำเนินการนี้ใช้เวลาถึง 13 สัปดาห์และทำให้มั่นใจได้ว่าแต่ละเดือนและไตรมาสเริ่มต้นและสิ้นสุดในวันเดียวกันของสัปดาห์ เนื่องจากสิ่งนี้มาถึง 364 วันและหนึ่งปีคือ 365 หรือ 366 วันจึงมีวันที่เหลืออย่างน้อยหนึ่งวันหลังจากสิ้นไตรมาส วันพิเศษจะไม่รวมอยู่ในปีบัญชี แต่จะสะสมจนกว่าจะเหลือเจ็ดวัน หากต้องการคำนวณปีบัญชีคี่ให้เพิ่มหนึ่งสัปดาห์ในเดือนสุดท้ายของไตรมาสสุดท้ายเมื่อใดก็ตามที่สะสมครบเจ็ดวัน สิ่งนี้จะปรับปีงบประมาณทุก ๆ ห้าหรือหกปีโดยไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่มุ่งเน้นสัปดาห์

ทำไมปีแปลก ๆ จึงมีประโยชน์

โดยทั่วไปคุณจะเห็นปีงบประมาณ 52/53 สัปดาห์ในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นการค้าปลีก ปริมาณการใช้งานของลูกค้าความต้องการสินค้าคงคลังและการจัดตารางเวลาของพนักงานในร้านค้าปลีกมักจะวนเวียนอยู่ในวัฏจักรรายสัปดาห์ ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะตั้งค่าวงจรบัญชีของคุณในลักษณะเดียวกัน ตัวอย่างเช่นข้อดีอย่างหนึ่งคือการจัดรายสัปดาห์ทำให้การเปรียบเทียบกิจกรรมทางธุรกิจแบบปีต่อปีง่ายขึ้นมากเนื่องจากวันจันทร์หรือวันอังคารในปีนี้ตรงกับวันเดียวกันของสัปดาห์ในปีก่อน ๆ

ข้อบังคับประจำปีงบประมาณของกรมสรรพากร

สำหรับธุรกิจที่จะตั้งค่าปีบัญชี 52/53 หรือระบบปีบัญชีอื่นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของบริการสรรพากร ปีบัญชีต้องประกอบด้วย 12 เดือนติดต่อกันจึงจะมีคุณสมบัติเป็นปีภาษี กิจการต้องเก็บบันทึกบัญชีและปฏิบัติตามรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี กรมสรรพากรจะไม่ยอมรับปีงบประมาณที่สั้นลงเว้นแต่ว่าธุรกิจจะใหม่และไม่ได้อยู่มาตลอดทั้งปีหรือหากธุรกิจกำลังเปลี่ยนปีบัญชี โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณจะต้องส่งแบบฟอร์ม IRS 1128 เพื่อขอการอนุมัติจาก IRS