ฉันจะนำเครื่องพิมพ์ HP 1020 มาพิมพ์ได้อย่างไรหากกระดาษไม่ป้อน

เครื่องพิมพ์ HP Laserjet 1020 ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์เจ็ทสีจาก Hewlett-Packard อาจมีปัญหาในการดึงกระดาษจากถาดป้อนกระดาษ ฟังก์ชันนี้จำเป็นสำหรับการพิมพ์บนอุปกรณ์นี้ดังนั้นคุณจะต้องแก้ไขปัญหาเพื่อกลับไปทำงาน ปัญหาอาจอยู่ในการตั้งค่าซอฟต์แวร์ของคุณ แต่น่าจะเกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์มากกว่า

โหมดป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหมดป้อนกระดาษด้วยตนเองของ Laserjet 1020 ปิดอยู่ โดยตรวจสอบดูว่าไฟแสดงการทำงานสีเขียวสว่างขึ้น หากไม่เป็นเช่นนั้นให้กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ พิมพ์ "แผงควบคุม" ในหน้าจอเริ่มของ Windows คลิก "แผงควบคุม" คลิก "ฮาร์ดแวร์และเสียง" แล้วคลิก "เครื่องพิมพ์" คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์แล้วเลือก "คุณสมบัติ" เพื่อเปิดหน้าต่างเลือก "กระดาษ / คุณภาพ” จากนั้นเลือกอัตโนมัติหรือถาดที่เหมาะสมจากรายการแบบเลื่อนลง“ Source is:” คลิก“ Apply” เพื่อยอมรับการตั้งค่าจากนั้นคลิก“ OK” เพื่อปิดหน้าต่าง Properties

คู่มือกระดาษ

หาก HP 1020 ยังไม่ดึงหน้าให้ตรวจสอบการปรับตัวกั้นกระดาษบนถาดป้อนกระดาษให้เหมาะสม หากตัวกั้นกระดาษแน่นเกินไปกระดาษอาจค้างอยู่ในถาดและไม่สามารถป้อนเข้าเครื่องพิมพ์ได้ นำกระดาษทั้งหมดออกจากถาดป้อนกระดาษและคลี่ออก แตะขอบของปึกกระดาษบนพื้นผิวเรียบเพื่อจัดแนวขอบ ดึงตัวกั้นกระดาษไปที่ตำแหน่งด้านนอกสุดจากนั้นใส่ปึกกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กดตัวกั้นกระดาษชิดกับขอบปึกกระดาษแน่นโดยดันเข้าด้านใน

การกำจัดลูกกลิ้งดึงกระดาษ

HP 1020 อาจไม่สามารถดึงกระดาษได้เนื่องจากมีคราบสกปรกหรือสิ่งสกปรกสะสมบนลูกกลิ้งดึงกระดาษซึ่งหมายความว่าคุณต้องทำความสะอาด กดปุ่มเปิดปิดเพื่อปิดเครื่องพิมพ์และถอดสายไฟออกจากด้านหลัง รอสักครู่เพื่อให้เครื่องพิมพ์เย็นลงจากนั้นเปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์และนำตลับหมึกพิมพ์ออก ปลดแถบสีขาวเล็ก ๆ ที่ขนาบข้างลูกกลิ้งดึงกระดาษ หมุนลูกกลิ้งไปทางด้านหน้าของเครื่องพิมพ์และค่อยๆดึงขึ้นจากนั้นออก

การทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษและการติดตั้งใหม่

ในการทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษคุณต้องใช้ผ้าที่ไม่เป็นขุยและไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ จุ่มผ้าลงในแอลกอฮอล์แล้วขัดลูกกลิ้งจากนั้นเช็ดเพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่คลายออก รอจนกระทั่งลูกกลิ้งแห้งสนิทก่อนติดตั้งใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล็อคเข้าที่แล้วเมื่อทำเช่นนั้น หลังจากติดตั้งลูกกลิ้งดึงกระดาษใหม่แล้วให้ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่และปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์ เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์อีกครั้งกดปุ่ม Power แล้วลองพิมพ์อีกครั้ง