MS Excel ใช้ในการตีความข้อมูลในวิธีใด

Microsoft Excel ช่วยให้คุณจัดเก็บและจัดการข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือส่วนบุคคล เครื่องมือภายใน Excel ช่วยให้คุณสามารถตีความชุดข้อมูลได้เช่นเดียวกับประเภทของการตีความที่คุณอาจคาดหวังเมื่อใช้ฐานข้อมูล การตีความดังกล่าวสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของธุรกิจแจ้งการตัดสินใจของผู้บริหารและช่วยวางแผนในอนาคตได้ในที่สุด การตีความข้อมูลใน Microsoft Excel อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆที่อำนวยความสะดวกโดยคุณสมบัติของซอฟต์แวร์รวมถึงการเรียงลำดับการประมวลผลการกรองและการแสดงค่าข้อมูล

การเรียง

จุดประสงค์หลักของการสร้างสเปรดชีตใน Excel คือการจัดเรียงข้อมูลรวบรวมรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ในตำแหน่งเดียว Excel จัดเก็บชุดข้อมูลในระบบของเซลล์ที่จัดเป็นแถวและคอลัมน์ แต่ละเซลล์มีค่าข้อมูลเดียวโดยสามารถจัดเก็บประเภทข้อความและตัวเลขได้ การดำเนินการพื้นฐานในการจัดเรียงชุดข้อมูลในสเปรดชีตเป็นครั้งแรกสามารถช่วยในการตีความข้อมูลได้ เค้าโครงและการจัดรูปแบบของเวิร์กชีตช่วยให้ผู้ดูแลระบบสเปรดชีตสามารถดูชุดข้อมูลของตนในรูปแบบที่มีโครงสร้างเป็นระเบียบเพิ่มความชัดเจนของข้อมูลเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ดิจิทัล

กำลังประมวลผล

เมื่อสเปรดชีตมีชุดข้อมูลที่จัดเก็บไว้ภายในเซลล์คุณสามารถประมวลผลข้อมูลได้ เซลล์ Excel สามารถมีฟังก์ชันสูตรและการอ้างอิงไปยังเซลล์อื่น ๆ ที่ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในชุดข้อมูลที่มีอยู่ได้ตัวอย่างเช่นโดยทำการคำนวณ คุณสามารถเพิ่มฟังก์ชันลงในสเปรดชีต Excel เพื่อรวมค่าช่วงต่างๆเพื่อคำนวณทางการเงินและสร้างแบบจำลองการวิเคราะห์ทางสถิติที่อาจซับซ้อนได้ ดังนั้นฟังก์ชันของ Excel จึงสามารถช่วยในกระบวนการตีความชุดข้อมูลในลักษณะที่เหมาะสมกับข้อมูลและระบบขององค์กร

การกรอง

อินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Excel นำเสนอกระบวนการกรองทั่วไปที่คุณสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่จำเป็นต้องป้อนรหัสด้วยตนเอง กระบวนการกรองดังกล่าวรวมถึงการเรียงลำดับและการใช้เงื่อนไข คุณสามารถกรองข้อมูลในตาราง Excel เพื่อค้นหาระเบียนข้อมูลที่มีแอตทริบิวต์เฉพาะตัวอย่างเช่นค้นหาค่าที่มีสตริงข้อความเฉพาะ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ตัวกรอง Excel เพื่อค้นหาค่าภายในช่วงที่ต้องการได้เช่นค้นหาบันทึกของลูกค้าที่ใช้จ่ายเกินจำนวนที่กำหนดในสเปรดชีตขายปลีก คุณสามารถเชื่อมโยงการทดสอบตามเงื่อนไขเข้าด้วยกันเพื่อดำเนินการสืบค้นที่ซับซ้อนบนชุดข้อมูลทำให้คุณมีระดับการตีความที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยทั่วไปในระบบฐานข้อมูล

การแสดงภาพ

Excel สามารถสร้างการแสดงภาพโดยละเอียดของชุดข้อมูล คุณสามารถแปลงชุดข้อมูลภายในสเปรดชีตให้เป็นแผนภูมิหรือกราฟโดยมีแผนภูมิประเภทต่างๆให้เลือกใช้รวมทั้งแผนภูมิแท่งแผนภูมิกระจายและแผนภูมิวงกลม คุณสามารถควบคุมรายละเอียดวิธีการแสดงชุดข้อมูลของคุณในรูปแบบแผนภูมิรวมถึงการจัดรูปแบบภาพ การแสดงภาพชุดข้อมูลด้วยแผนภูมิหรือกราฟอาจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการทำความเข้าใจและตีความหมาย การดูตารางตัวเลขอาจไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกในระดับเดียวกับที่การนำเสนอด้วยภาพที่สร้างขึ้นในทันทีและโดยสัญชาตญาณ