สามวิธีในการกระตุ้นพนักงานด้วยการเปลี่ยนแปลงองค์กร

การเปลี่ยนแปลงองค์กรอาจมีได้หลายรูปแบบตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงปรัชญาธุรกิจของคุณไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการในผลิตภัณฑ์หรือบริการทางธุรกิจของคุณ การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานผ่านการเปลี่ยนแปลงองค์กรจำเป็นต้องมีความทุ่มเทในการรักษาขวัญกำลังใจของพนักงาน การทำให้พนักงานมีความสุขแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในการดำเนินงานอาจเป็นเรื่องยากเว้นแต่คุณในฐานะเจ้าของธุรกิจให้ความสำคัญกับความคิดเห็นและการพัฒนาส่วนบุคคลของพนักงานแต่ละคน

กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์กร

การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรของคุณไม่จำเป็นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของธุรกิจของคุณการเปลี่ยนแปลงการค้าส่งในวิธีที่ บริษัท ของคุณได้รับเงินหรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ธุรกิจของคุณผลิตสินค้า การเปลี่ยนแปลงองค์กรสามารถนำไปใช้กับวัฒนธรรมกลยุทธ์ทางธุรกิจและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่สัณฐานเหล่านี้เกิดขึ้นทั้งในจิตใจของคนงานของคุณและในปรัชญาของการที่คุณในฐานะเจ้าของเลือกทำธุรกิจ ตามเว็บไซต์ของ Management Help การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานของคุณผ่านการเปลี่ยนแปลงองค์กรขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อจิตวิญญาณที่สูงขึ้นและการเพิ่มขีดความสามารถส่วนบุคคล

อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของพนักงาน

เพียงแค่ให้การฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้พนักงานคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรไม่เพียงพอที่จะจูงใจคนงานและเพิ่มพูนความรู้ จากข้อมูลของ Businessballs.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข้อมูลทางธุรกิจที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาพนักงานในแง่ของวุฒิภาวะทางอารมณ์ความซื่อสัตย์และความเมตตาช่วยให้พนักงานรู้สึกถึงการลงทุนเป็นการส่วนตัวในการเปลี่ยนแปลงขององค์กร พนักงานที่รู้สึกลงทุนมากขึ้นในกระบวนการเปลี่ยนแปลงของ บริษัท แสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจในระดับที่สูงขึ้นและปรับวิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงราบรื่นขึ้นและช่วยให้ บริษัท ของคุณเพิ่มผลผลิตโดยรวม

ปรับเป้าหมายของพนักงาน

การกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจของ บริษัท ให้สอดคล้องกับเป้าหมายส่วนบุคคลของพนักงานสามารถช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงานผ่านการเปลี่ยนแปลงองค์กร ตัวอย่างเช่นการระบุเป้าหมายของธุรกิจของคุณในแง่ของการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในเชิงบวกและการรักษาระดับผลกำไรที่รับผิดชอบอย่างยั่งยืนช่วยให้พนักงานระบุเป้าหมายทางธุรกิจเหล่านั้นได้เนื่องจากสามารถนำแนวคิดไปใช้กับความปรารถนาส่วนตัว คนงานที่เข้าใจและเห็นด้วยกับเป้าหมายของ บริษัท ของคุณจะทำงานหนักขึ้นเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ในทางตรงกันข้ามพนักงานจะไม่ทำงานหนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่พวกเขามองว่าไม่สุจริตหรือผิดศีลธรรม

เปิดการสื่อสารไว้

ความโปร่งใสช่วยขจัดความสงสัยของพนักงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรและช่วยให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมกับโครงการใหม่ ๆ ของ บริษัท ของคุณมากขึ้น การจัดตารางถาม - ตอบกับพนักงานยังช่วยเผยแพร่ข้อมูลและปล่อยข่าวลือก่อนที่การนินทาในที่ทำงานจะทำลายขวัญกำลังใจในที่ทำงาน การพูดอย่างชัดเจนและหลีกเลี่ยงการปั่นป่วนในคำตอบของคุณจะช่วยขจัดภาษาที่คลุมเครือซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสน พนักงานมองผ่านเจ้าของที่ไม่ได้พูดโดยใช้ภาษาโดยตรง การสื่อสารอย่างเปิดกว้างและเป็นบวกในระหว่างการเปลี่ยนแปลงองค์กรจะช่วยให้พนักงานมีแรงจูงใจและอาจนำไปสู่แนวคิดใหม่ ๆ ที่คุณไม่ได้คำนึงถึงในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงนี้ครั้งแรก