แท็กไลน์ธุรกิจคืออะไร?

ธุรกิจที่ยังคงดำเนินธุรกิจอยู่มักใช้แท็กไลน์ วลีเดียวนี้มักสร้างหรือทำลาย บริษัท โดยการพูดกับหรือทำให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าแปลกแยก บางครั้งแท็กไลน์ได้รับการพัฒนาโดยนักเขียนคำโฆษณามืออาชีพและบางครั้งก็เป็นผลิตผลของผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจ หากคุณยังไม่มีสโลแกนสำหรับธุรกิจของคุณคุณควรซื้อในขณะที่คุณยังทำได้

ความสำคัญ

สโลแกนคือคำทางการตลาดที่ใช้อธิบายธุรกิจของคุณในแง่สำคัญ เป็นคำชี้แจงสั้น ๆ เกี่ยวกับ บริษัท ของคุณซึ่งมักจะมาพร้อมกับชื่อธุรกิจของคุณในเอกสารทางการตลาด สโลแกนของ บริษัท ของคุณควรแสดงถึงสิ่งที่คุณทำและคุณแตกต่างจาก บริษัท อื่น ๆ ในอุตสาหกรรมของคุณอย่างไร สโลแกนของคุณยังสามารถบ่งบอกถึงคุณลักษณะพิเศษบางอย่างของ บริษัท ของคุณ

ประโยชน์

ประโยชน์ของสโลแกนคือสั้นและสามารถนำไปใช้ในสื่อต่างๆ สโลแกนเหมาะกับนามบัตรและโฆษณาทางโทรทัศน์สั้น ๆ สโลแกนของ บริษัท ของคุณช่วยให้คุณสามารถโฆษณาธุรกิจของคุณได้โดยไม่ต้องเสียเงินไปกับข้อความโฆษณาขนาดยาว สร้างแบรนด์สำหรับคุณและธุรกิจของคุณ เนื่องจากสโลแกนสั้น ๆ สโลแกนที่น่าจดจำอาจทำให้เกิดอารมณ์บางอย่างในลูกค้าปัจจุบันหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่พวกเขาจะเชื่อมโยงกับคุณเสมอ

เสียเปรียบ

แท็กไลน์ที่ไม่ดีไม่เพียง แต่ไม่ช่วย แต่ยังทำร้ายคุณได้ หากผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณสับสนกับสโลแกนที่คลุมเครือหรือไม่เป็นคำอธิบายพวกเขาสามารถไปที่อื่นได้ตามความต้องการแทนที่จะทำธุรกิจกับ บริษัท ของคุณ นอกจากนี้แท็กไลน์อาจไม่สะท้อนถึงทุกสิ่งที่คุณทำหากคุณแยกสาขาและกลายเป็น บริษัท ที่ทำธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม บริษัท ที่กลายเป็นกลุ่ม บริษัท อาจพบว่าสโลแกนแคบหรือเน้นที่ จำกัด เกินไปดังนั้นจึงไม่ต้องใช้คำอธิบายลักษณะของแท็กไลน์

การพิจารณา

เมื่อออกแบบแท็กไลน์ควรปรึกษากับนักเขียนคำโฆษณามืออาชีพ นักเขียนคำโฆษณาทำงานด้านโฆษณาพัฒนาสื่อการขายและการตลาดอย่างมืออาชีพ ในขณะที่คุณเข้าใจผลิตภัณฑ์และ บริษัท ของคุณ แต่ผู้เขียนคำโฆษณาอาจใช้คำที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้ดีกว่าที่เป็นอยู่มากซึ่งช่วยให้คุณสามารถแสดงลักษณะของ บริษัท ของคุณได้อย่างรวบรัดซึ่งคุณไม่สามารถทำได้