วิธีการปรับขนาดภาพวาดบนเครื่องพิมพ์

โดยค่าเริ่มต้น Microsoft จะพิมพ์ภาพวาดตามขนาดเป็นพิกเซล ตัวอย่างเช่นหากภาพวาดของโลโก้ใหม่มีความกว้าง 600 พิกเซลรูปแบบที่พิมพ์ออกมาจะมีความกว้างเป็นสองเท่าของไฟล์ 300 พิกเซล คุณอาจแก้ไขไฟล์ภาพขนาดเล็กเพื่อขยายขนาดเพิ่มขนาดเป็นพิกเซลและขยายผลงานพิมพ์ของคุณ หรือคุณสามารถปรับขนาดภาพวาดระหว่างการพิมพ์ วิธีนี้จะขยายรูปภาพใด ๆ เพื่อเติมกระดาษที่พิมพ์ทั้งแผ่น

1

เปิดภาพวาดโดยใช้ Windows Photo Viewer ซึ่งเป็นโปรแกรม Windows เริ่มต้นสำหรับดูรูปแบบภาพทั่วไปหลายรูปแบบ

2

คลิกเมนูแบบเลื่อนลง "พิมพ์" แล้วเลือก "พิมพ์"

3

เลือก "รูปภาพเต็มหน้า" จากบานหน้าต่างเค้าโครงทางด้านขวา

4

ทำเครื่องหมายในช่องที่ระบุว่า "Fit picture to frame" ใต้ภาพตัวอย่าง

5

คลิก "พิมพ์"