คุณค่าของการสื่อสารที่มีประสิทธิผลในที่ทำงาน

ธุรกิจประกอบด้วยผู้คนที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลิตสินค้าหรือเสนอบริการ พวกเขายังมีส่วนร่วมในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าคู่ค้าและองค์กรภายนอกอื่น ๆ ดังนั้นการสื่อสารจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและแน่นอนว่าพนักงานบางคนโดยเฉพาะผู้จัดการทำงานของตนโดยทำหน้าที่เป็นผู้สื่อสารที่ดีเท่านั้น ผลประโยชน์ของพนักงานผู้จัดการและเจ้าของที่สื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพจะแปลเป็นผลตอบแทนมหาศาลสำหรับธุรกิจ

ประหยัดเงิน

ตามที่ Wisconsin Business Alumni อ้างว่าธุรกิจอเมริกันใช้จ่ายมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ทุกปีเพื่อฝึกอบรมพนักงานให้เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ธุรกิจของคุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้หากพนักงานของคุณรู้วิธีการสื่อสารที่ดีอยู่แล้ว การสื่อสารทำให้กระบวนการผลิตเร็วขึ้น: แจ้งให้ผู้จัดการทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและอนุญาตให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง ช่วยให้พนักงานขายของคุณสามารถถ่ายทอดประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและรักษาความปลอดภัยในการขายได้ง่ายขึ้น พนักงานของคุณทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้นซึ่งช่วยให้การทำงานราบรื่นและช่วยป้องกันเวลา (และเงิน) ที่สูญเสียไปโดยไม่จำเป็น

การรักษาความปลอดภัยลูกค้า

การสื่อสารกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ามีความหมายมากกว่าแค่การอธิบายถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ หมายถึงการรับฟังลูกค้าแสดงความต้องการและปัญหาที่ต้องการแก้ไขด้วยผลิตภัณฑ์ของคุณ นอกจากนี้ยังหมายถึงการวัดความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์และกำหนดความต้องการที่อาจมีเพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถจัดหาโซลูชั่นได้ การสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้คุณรักษาความภักดีไว้ได้โดยตอบสนองความต้องการของพวกเขา ... และที่สำคัญกว่านั้นคือการปฏิบัติต่อพวกเขาในฐานะคนที่มีค่ามากกว่าการเดินผ่านตู้เอทีเอ็ม

Esprit de Corps

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มความผูกพันระหว่างพนักงาน พวกเขารู้สึกมีประสิทธิผลมากขึ้นและไม่หงุดหงิดกับผู้จัดการหรือเพื่อนร่วมงานที่ไม่เข้าใจสิ่งที่พวกเขาพูด นอกจากนี้การสื่อสารที่ดีจะช่วยให้พนักงานเข้าใจงานของตนได้ดีขึ้นและแจ้งสถานะของโครงการที่สำคัญ ทั้งหมดนี้ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่น่าพึงพอใจยิ่งขึ้นและส่งเสริมความรู้สึกสนิทสนมกันระหว่างสมาชิกในทีมทั้งหมด: ลดความขัดแย้งและเพิ่มความภักดีในหมู่พนักงาน

ตลาดทั่วโลก

เราไม่ได้อาศัยอยู่ในโลกธุรกิจที่ผูกพันด้วยภาษาหรือวัฒนธรรมเดียวอีกต่อไป ชิ้นส่วนส่วนประกอบผลิตในต่างประเทศจากนั้นส่งมาที่นี่เพื่อประกอบหรือผลิตภัณฑ์ของสหรัฐฯจะถูกส่งไปขายยังประเทศอื่น การสื่อสารช่วยให้ทีมของคุณไม่เพียง แต่ถ่ายทอดรายละเอียดที่สำคัญให้กับคู่ค้าในต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังเข้าใจความต้องการของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคในประเทศอื่น ๆ การสื่อสารที่ดีช่วยให้คุณเข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่สำคัญในการทำการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณแสดงข้อกังวลและเสนอแนวทางแก้ไขในรูปแบบที่คู่ค้าในต่างประเทศเข้าใจ: ลดความสับสนและการปลอมแปลงพันธบัตรที่ใกล้ชิด