วิธีแสดงคำอธิบายในรายงานการขาย QuickBooks

การแสดงคำอธิบายในรายงานการขาย QuickBooks ทำให้คุณต้องแก้ไขคำอธิบายรายการสำหรับธุรกรรมการขาย เมื่อดึงรายงานบรรทัดบันทึกในรายงานการขาย QuickBooks จะดึงข้อมูลจากรายการสินค้าไม่ใช่รายการบันทึกของใบแจ้งหนี้ แม้ว่าจะค่อนข้างใช้งานง่าย แต่การใช้รายการรายการแทนรายการบันทึกใบแจ้งหนี้แต่ละรายการเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงานกับคำอธิบายรายการใบแจ้งหนี้หลายรายการเนื่องจากคำอธิบายทั้งหมดมีอยู่ในรายการเดียว นอกจากนี้โดยค่าเริ่มต้นรายงานการขายที่รอดำเนินการจะไม่แสดงคำอธิบายรายการ แต่คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายได้โดยเปลี่ยนตัวเลือกการแสดงรายงาน

แก้ไขคำอธิบายรายการแต่ละรายการ

1

คลิกเมนู "รายการ" แล้วคลิก "รายการสินค้า" จากเมนูแบบเลื่อนลง

2

คลิกสองครั้งที่คอลัมน์ "คำอธิบาย" สำหรับรายการที่คุณต้องการรวมไว้ในรายงานการขายของคุณ

3

ป้อนคำอธิบายสำหรับรายการในฟิลด์คำอธิบาย คลิก "ตกลง" เพื่อบันทึกคำอธิบายรายการ

แก้ไขคำอธิบายหลายรายการ

1

คลิกเมนู "รายการ" และเลือก "เพิ่ม / แก้ไขรายการหลายรายการ"

2

คลิกเมนูแบบเลื่อนลง "รายการ" แล้วเลือกรายการ

3

คลิกช่อง "คำอธิบาย" สำหรับรายการที่คุณต้องการแก้ไข ป้อนคำอธิบายของรายการ คัดลอกข้อมูลคำอธิบายเดียวกันลงในช่องทั้งหมดคลิกขวาที่ช่องแล้วเลือก "คัดลอกลง" ทำข้อมูลซ้ำในช่องถัดไปโดยคลิกขวาที่ช่องคำอธิบายแล้วเลือก "Duplicate Row"

4

คลิก "บันทึกการเปลี่ยนแปลง"

รายงานการขายที่รอดำเนินการ

1

คลิกเมนู "รายงาน" "การขาย" และ "การขายที่รอดำเนินการ"

2

คลิก "แก้ไขรายงาน"

3

คลิกแท็บ "แสดง" เลือก "รายการ" จากนั้น "คำอธิบายรายการ" จากรายการคอลัมน์

4

คลิกแท็บ "ตัวกรอง" เลือก "รายการ" ในรายการตัวกรองจากนั้นเลือก "รายการขายทั้งหมด"

5

เลือก "ประเภทธุรกรรม" และ "ใบแจ้งหนี้"

6

เลือก "ระดับรายละเอียด" และตั้งค่าตัวเลือก "ทั้งหมด" คลิก "ตกลง"