วิธีค้นหาความเร็วของพอร์ต USB

คุณอาจไม่คิดถึงความเร็วของพอร์ต USB จนกว่าจะมีข้อความปรากฏขึ้นบนแถบงานแจ้งว่าอุปกรณ์ USB ที่คุณเสียบอยู่สามารถทำงานได้เร็วขึ้นผ่านพอร์ต USB 2.0 ความเร็วสูง การรู้ความเร็วพอร์ตของคุณเป็นสิ่งสำคัญ ความเร็วของพอร์ต USB ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจของคุณ การถ่ายโอนข้อมูลที่ช้าลงทำให้เสียเวลาและอุปกรณ์ต่อพ่วงบางอย่างเช่นสแกนเนอร์และเครื่องพิมพ์ไม่รองรับพอร์ตที่ช้ากว่า

1

คลิกปุ่มเริ่มแล้วพิมพ์ "ตัวจัดการอุปกรณ์" ในช่องค้นหา เลือกไอคอน Device Manger จากรายการผลการค้นหา

2

คลิก "Universal Serial Bus Controllers"

3

ค้นหาพอร์ต USB ที่มีข้อความ "Enhanced Host Controller" เหล่านี้คือพอร์ต USB 2.0 ความเร็วสูงที่ทำงานที่ 480Mbps พอร์ต USB ที่มีข้อความว่า "Universal Host Controller" เป็นพอร์ต USB มาตรฐานซึ่งทำงานที่ความเร็ว 12Mbps