คุณต้องการใบอนุญาตในการขายอาหารสำเร็จรูปหรือไม่?

ข้อกำหนดในการออกใบอนุญาตสำหรับอาหารสำเร็จรูปแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่และจากอาหารประเภทหนึ่งไปยังอีกประเภทหนึ่ง แต่มีองค์ประกอบหลายอย่างที่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร เป็นเรื่องที่ปลอดภัยพอสมควรที่จะบอกว่าหากคุณวางแผนที่จะขายอาหารสำเร็จรูปคุณมักจะต้องได้รับใบอนุญาตบางประเภทและปฏิบัติตามข้อบังคับบางประการ รายละเอียดแตกต่างกันไปตั้งแต่การตรวจสอบห้องครัวที่บ้านของคุณไปจนถึงการติดตั้งและการออกใบอนุญาตสถานประกอบการระดับมืออาชีพ

ประเภทของอาหารสำเร็จรูป

ขนมอบขนมและอาหารกระป๋องที่มีกรดสูงมักจะเป็นอาหารสำเร็จรูปที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำและหลายรัฐอนุญาตให้คุณอนุญาตให้ครัวที่บ้านของคุณผลิตได้ รายการเหล่านี้ ได้แก่ ของดองซัลซ่าและแยมและมีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหารค่อนข้างต่ำ ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปใด ๆ ที่มีส่วนผสมที่อาจเป็นอันตรายเช่นเนื้อสัตว์ชีสข้าวถั่วและผักปรุงสุกหรืออาหารใด ๆ ที่ต้องแช่เย็นมักจะต้องใช้ห้องครัวเชิงพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตแยกต่างหาก

ประเภทครัวที่ได้รับอนุญาต

แม้ว่าหลายรัฐจะอนุญาตให้คุณผลิตอาหารที่มีความเสี่ยงต่ำจากครัวที่บ้านของคุณ แต่คุณก็ยังต้องปฏิบัติตามรายการข้อกำหนดเพื่อให้ครัวของคุณเป็นไปตามข้อบังคับครัวกระท่อม ตัวอย่างเช่นกรมวิชาการเกษตรของรัฐวอชิงตันจะพิจารณาแผนผังชั้นสูตรอาหารการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ฉลากอุปกรณ์การทำความสะอาดและการสุขาภิบาลระบบผลิตภัณฑ์หาคู่และการจัดการเด็กและสัตว์เลี้ยงก่อนที่จะตกลงอนุญาตให้ใช้ห้องครัวของคุณ รายการนี้ดูน่ากลัว แต่มีหลายรายการในนั้นเช่นบรรจุภัณฑ์และฉลากเป็นข้อควรพิจารณาที่คุณจะต้องดำเนินการต่อไปเพื่อให้การดำเนินการของคุณออกจากพื้นดิน

ห้องครัวเชิงพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์เดียวกันหลายประการสำหรับครัวกระท่อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและความสะอาดของอาหาร หากที่อยู่อาศัยของคุณถูกแบ่งเขตอย่างเหมาะสมคุณสามารถสร้างห้องครัวเชิงพาณิชย์ที่นั่นได้ แต่ต้องไม่เป็นพื้นที่เดียวกับครัวในบ้านของคุณ ห้องครัวเชิงพาณิชย์ได้รับมาตรฐานที่เข้มงวดขึ้นในเรื่องความสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยของอาหาร

ตัวอย่างเช่นคุณจะต้องมีอ่างล้างมือที่แตกต่างกันสำหรับล้างมือทำความสะอาดผลิตผลและล้างไม้ถูพื้น นอกจากนี้คุณยังต้องใช้เครื่องทำความเย็นที่เพียงพอเพื่อทำให้อาหารที่เป็นอันตรายเย็นลงอย่างรวดเร็วเพียงพอที่จะทำให้อาหารปลอดภัย เช่นเดียวกับกระบวนการทำครัวในกระท่อมผู้ตรวจสุขภาพที่ออกใบอนุญาตครัวของคุณจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเมนูกระบวนการและการติดฉลาก

สถานที่ขายที่แตกต่างกันใบอนุญาตที่แตกต่างกัน

นอกเหนือจากขนาดของการดำเนินการและส่วนผสมของคุณแล้วขั้นตอนการออกใบอนุญาตสำหรับอาหารสำเร็จรูปจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณขายผลิตภัณฑ์ของคุณที่ไหนและอย่างไรและที่ไหน แผนกสาธารณสุขของเมืองหรือเขตของคุณจะเป็นหน่วยงานออกใบอนุญาตของคุณหากคุณขายอาหารสำเร็จรูปที่ทำในครัวเชิงพาณิชย์ให้กับลูกค้าโดยตรงเช่นที่ตลาดของเกษตรกรในหน้าร้านของคุณเองหรือผ่านการจัดส่งถึงบ้าน

กระทรวงเกษตรของรัฐจะอนุญาตครัวของคุณหากคุณขายส่งให้กับร้านค้าเว้นแต่ผลิตภัณฑ์ของคุณจะมีเนื้อสัตว์มากกว่าจำนวนเล็กน้อยหรือหากคุณขายในหลายรัฐ ในกรณีดังกล่าวคุณจะทำงานเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตกับกรมวิชาการเกษตรของรัฐบาลกลาง ห้องครัวกระท่อมได้รับอนุญาตจากหน่วยงานการเกษตรของรัฐและหลายรัฐอนุญาตให้คุณขายผลิตภัณฑ์ครัวกระท่อมทั้งในระดับขายส่งและระดับขายปลีก