ความเป็นผู้นำด้านจริยธรรมทางธุรกิจ

ความเป็นผู้นำด้านจริยธรรมทางธุรกิจสามารถครอบคลุมพื้นที่ที่หลากหลาย คุณสามารถปรับปรุงชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของ บริษัท โดยเน้นการตัดสินใจพฤติกรรมขอบเขตและความคิดอย่างมีจริยธรรม การใช้ทักษะความเป็นผู้นำเพื่อแสดงจริยธรรมทางธุรกิจที่เหมาะสมสามารถช่วยสร้างวัฒนธรรมของทีมในธุรกิจของคุณได้ นอกจากนี้ยังให้เกณฑ์มาตรฐานที่วัดผลได้เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามเมื่อพวกเขาตัดสินใจอย่างอิสระในหน้าที่ประจำวัน

คุณสมบัติ

ทั้งผู้จัดการและพนักงานกำหนดขั้นตอนโดยคำนึงถึงจริยธรรมและวิธีปฏิบัติตน คุณลักษณะของจริยธรรมทางธุรกิจประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสามประการ วัตถุประสงค์รวมเอาคุณค่าทางจริยธรรมหลักที่สำคัญสำหรับคุณและคุณต้องการเห็นพนักงานเอาอย่าง การเคารพตนเองความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีที่พนักงานรู้สึกเกี่ยวกับตำแหน่งของตนใน บริษัท และ บริษัท โดยรวมจะช่วยเสริมสร้างจริยธรรมทางธุรกิจของ บริษัท คุณสามารถช่วยปลูกฝังความภาคภูมิใจทางจริยธรรมนี้ได้ด้วยการทำตัวให้อยู่เหนือคำติชมในเวทีจริยธรรม คุณต้องใช้ความอดทนหากคุณจะแสดงให้เห็นถึงจริยธรรมทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ตัวอย่างเช่นผู้บริหารมักจะต้องรอในระยะยาวเพื่อดูผลลัพธ์และผู้นำที่ใจร้อนอาจถูกล่อลวงให้เลือกหนทางที่ผิดจริยธรรมเพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆไป

สิทธิประโยชน์

ในหลาย ๆ อุตสาหกรรมคำพูดเดินทางไปอย่างรวดเร็วและหากคุณสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองซึ่งรวมถึงการรักษาคำพูดตัดสินใจเลือกที่ถูกต้องและวางหลักจริยธรรมเสมอก่อนผลกำไรทางการเงินธุรกิจของคุณจะเติบโต ผู้คนจะเชื่อในคำพูดของคุณและเริ่มหันมาหาคำตอบจาก บริษัท ของคุณ ประโยชน์อีกประการหนึ่งคือวัฒนธรรมของทีมที่จะพัฒนาเมื่อพนักงานของคุณทำงานจากรูปแบบจริยธรรมทางธุรกิจที่มั่นคงในการตัดสินใจทางธุรกิจ

วิธีการแก้

การพัฒนาความเป็นผู้นำด้านจริยธรรมทางธุรกิจสามารถเริ่มต้นด้วยการออกแบบนโยบายจริยธรรมและให้พนักงานทุกคนอ่านและลงนาม นโยบายควรระบุถึงมาตรฐานทางจริยธรรมของ บริษัท ในทุกด้านของธุรกิจรวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลการโทรศัพท์ส่วนบุคคลการบริการลูกค้าวิธีจัดการลดราคาการพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจของ บริษัท นอกสำนักงานและการล่วงละเมิดทุกประเภท รวมแนวทางที่ระบุไว้อย่างชัดเจนสำหรับแต่ละสถานการณ์เหล่านี้และผลที่ตามมาจากการไม่ปฏิบัติตามนโยบายจริยธรรม นอกจากนี้ให้ร่างบทบัญญัติสำหรับการร้องเรียนในนโยบาย ระบุสายการบังคับบัญชาพร้อมคำสั่งเกี่ยวกับวิธีจัดการข้อกังวลหรือการละเมิดนโยบายที่สังเกตเห็น

ข้อมูลเชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญ

เมื่อ Norman Vincent Peale และ Ken Blanchard เขียน "The Power of Business Ethics" พวกเขาระบุสามสิ่งที่ผู้นำธุรกิจควรถามตัวเองเมื่อต้องเผชิญกับการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม ความถูกต้องตามกฎหมายของสถานการณ์เป็นอันดับแรกในรายการ ถามตัวเองว่าคุณจะทำผิดกฎหมายอาญาหรือไม่โดยการเลือกเส้นทางเฉพาะจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการดำเนินธุรกิจที่ผิดจรรยาบรรณได้ การพิจารณาว่าโซลูชันที่คุณกำลังพิจารณามีความสมดุลและยุติธรรมสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องหรือไม่ถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่สอง อย่างที่สามคือถามตัวเองว่าคุณต้องการให้คนอื่นตระหนักถึงสิ่งที่คุณเลือกหรือไม่

ศักยภาพ

Peale และ Blanchard ยอมรับว่าการวางตัวอย่างที่ด้านบนสุดจะกระตุ้นให้ทุกคนใน บริษัท ปฏิบัติตามความเป็นผู้นำในจริยธรรมทางธุรกิจของคุณ การให้ความคาดหวังที่ชัดเจนและนำโดยตัวอย่างจะยกระดับมาตรฐานและสร้างความภาคภูมิใจให้กับทั้ง บริษัท เมื่อพูดถึงจริยธรรมทางธุรกิจและความหมาย