วิธีการโอนไฟล์ MHT เป็น JPG

หากคุณใช้อินเทอร์เน็ตในธุรกิจของคุณเพื่อค้นหาทรัพยากรที่มีค่าคุณสามารถบันทึกเว็บเพจทั้งหมดเป็นไฟล์ MHT ได้โดยใช้ Internet Explorer ไฟล์ MHT ช่วยคุณประหยัดเนื้อที่ดิสก์อันมีค่าบนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แม้ว่าไฟล์ MHT จะเป็นไฟล์เก็บถาวรที่มีภาพ JPEG และไฟล์อื่น ๆ ที่ประกอบเป็นเว็บเพจ แต่คุณไม่สามารถใช้ WINRAR หรือ WinZIP เพื่อแยกรูปภาพได้ อย่างไรก็ตามคุณสามารถใช้ Microsoft Office Word 2010 เพื่อแยกภาพ JPEG ได้

1

เปิดโปรแกรม Microsoft Office Word 2010

2

คลิก "ไฟล์" ที่มุมบนซ้ายของหน้าต่าง Word แล้วเลือก "เปิด" จากเมนู

3

เลือก "เว็บเพจทั้งหมด" จากกล่องดรอปดาวน์ประเภทไฟล์เลือกไฟล์ MHT แล้วคลิก "เปิด" เพื่อเปิดเว็บเพจ

4

คลิก "ไฟล์" และเลือก "บันทึกเป็น" จากเมนู

5

เลือก "เว็บเพจ ( .htm; .html)" จากช่องแบบเลื่อนลง "บันทึกเป็นประเภท"

6

เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์แล้วคลิก "บันทึก" โฟลเดอร์ถูกสร้างขึ้นในตำแหน่งนั้น

7

เปิดโฟลเดอร์เพื่อค้นหาภาพ JPEG