วิธีลงรายการบัญชี ATM ใน QuickBooks

QuickBooks มอบเทคโนโลยีการบัญชีและการทำบัญชีที่มีประสิทธิภาพให้กับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม QuickBooks ติดตามธุรกรรมธนาคารเพื่อให้บัญชีแยกประเภทของคุณถูกต้อง แม้ว่าคุณจะใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ตามให้โพสต์ธุรกรรม ATM ใน QuickBooks ด้วย การใส่ใจในทุกรายละเอียดอย่างรอบคอบจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าบัญชีธุรกิจของคุณแสดงถึงการฝากและถอนทั้งหมดของคุณ

การถอน

1

เปิด QuickBooks คลิกแท็บ "การธนาคาร" จากแถบเมนูแล้วเลือก "การโอนเงิน"

2

ป้อนวันที่ของธุรกรรมในฟิลด์วันที่

3

คลิกลูกศรแบบเลื่อนลงทางด้านขวาของช่อง "โอนเงินจาก" และเลือกบัญชีที่มาของธุรกรรม ATM ซึ่งเป็นบัญชีที่คุณโอนเงิน

4

คลิกลูกศรแบบเลื่อนลงทางด้านขวาของช่อง "โอนเงินไปที่" แล้วเลือกบัญชีที่คุณโอนเงิน - บัญชีเงินสดย่อยเป็นต้น

5

ป้อนจำนวนเงินดอลลาร์ของธุรกรรม ATM ในฟิลด์ "จำนวนเงินโอน"

6

บันทึกบันทึกการทำธุรกรรมในช่อง "บันทึก" เพื่อช่วยให้คุณจำรายการเฉพาะของธุรกรรม ATM - การป้อน "ATM" ควรระบุธุรกรรมได้อย่างเพียงพอ

7

คลิกปุ่ม "บันทึก" สีน้ำเงินเพื่อบันทึกข้อมูลการโอน

การซื้อ

1

เปิด QuickBooks คลิกแท็บ“ เขียนตรวจสอบ” จากแถบเมนู

2

เลือกบัญชีธนาคารที่ใช้ถอน ATM อย่าวางเครื่องหมายถูกในช่องข้าง“ To Be Printed”

3

ป้อน“ ATM ถอนเงิน” ในช่อง“ ตรวจสอบ #” ป้อนวันที่ของธุรกรรม ATM ในฟิลด์ที่เหมาะสม ป้อนจำนวนเงินที่ซื้อในฟิลด์ "จำนวนเงิน"

4

บันทึกบันทึกการทำธุรกรรมในช่อง "บันทึก" เพื่อระบุการซื้อ ATM

5

คลิกปุ่ม "บันทึก" สีน้ำเงินเพื่อบันทึกข้อมูลการซื้อ

เงินฝาก

1

เปิด QuickBooks คลิกแท็บ "การธนาคาร" จากแถบเมนูและเลือก "เงินฝาก"

2

ป้อนวันที่ของธุรกรรมในฟิลด์วันที่

3

คลิกลูกศรแบบเลื่อนลงทางด้านขวาของช่อง“ ฝากเงินถึง” แล้วเลือกบัญชีที่คุณฝากเงิน

4

คลิกลูกศรแบบเลื่อนลงทางด้านขวาของช่อง "ได้รับจาก" และเลือกบัญชีที่คุณฝากเงิน ป้อนจำนวนเงินดอลลาร์แล้วเพิ่มบันทึกหากคุณต้องการ

5

กดปุ่ม "บันทึก" สีน้ำเงินเพื่อบันทึกข้อมูลการฝากเงิน