วิธีตั้งชื่อสีในจานสีบน GIMP

จานสีภาพ GIMP เปรียบเสมือนกล่องดินสอสีที่มีป้ายกำกับทั้งหมดถูกฉีกออกแม้ว่าคุณจะยังใช้งานได้ แต่อาจมีสีบางสีที่คุณไม่สามารถระบุชื่อได้ หากธุรกิจของคุณใช้จานสี GIMP เพื่อให้แน่ใจว่าภาพและเอกสารได้รับการพิมพ์อย่างถูกต้องชื่อสีอาจช่วยให้พนักงานของคุณสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น GIMP ช่วยให้คุณสามารถตั้งชื่อหรือเปลี่ยนชื่อสีแต่ละสีภายในจานสีใด ๆ ที่คุณสร้างขึ้นเองหรือภายในสำเนาของจานสี GIMP ที่มีอยู่แล้ว

เปลี่ยนชื่อสีจานสีของคุณเอง

1

เปิด GIMP คลิกเมนู "Windows" คลิก "Dockable Dialogs" จากนั้นคลิก "Palettes"

2

ดับเบิลคลิกที่จานสีที่คุณสร้างขึ้นที่คุณต้องการแก้ไข

3

เลือกสีภายในจานสีที่คุณต้องการตั้งชื่อ

4

เลือกข้อความในช่องป้อนข้อมูลแรกด้านล่างจานสีและพิมพ์ชื่อสีที่คุณต้องการใช้ สำหรับจานสีส่วนใหญ่ช่องป้อนข้อมูลนี้จะมี "Untitled" แทนชื่อสีจริง

5

คลิกปุ่ม "บันทึก" ของจานสีเมื่อเสร็จสิ้น

ตั้งชื่อสีภายในจานสีที่มีอยู่

1

เปิด GIMP คลิกเมนู "Windows" คลิก "Dockable Dialogs" จากนั้นคลิก "Palettes

2

คลิกจานสี GIMP ในตัวที่มีสีที่คุณต้องการตั้งชื่อ อย่าดับเบิลคลิกที่จานสีซึ่งจะเปิดตัวแก้ไขจานสีแทน

3

คลิกปุ่ม "ทำสำเนาจานสีนี้"

4

เลือกข้อความในช่องป้อนข้อมูลเหนือสีจานสีพิมพ์ชื่อเฉพาะสำหรับสำเนานี้จากนั้นคลิกปุ่ม "บันทึก" ของจานสี ตัวอย่างเช่นหากคุณเลือกจานสี "Caramel" ให้แทนที่ข้อความ "Caramel copy" ด้วยชื่ออื่นหากต้องการ

5

คลิกปุ่ม "บันทึก" ของจานสีเมื่อเสร็จสิ้น

6

เลือกสีภายในจานสีที่คุณต้องการตั้งชื่อ

7

เลือกข้อความในช่องป้อนข้อมูลแรกใต้จานสีจากนั้นพิมพ์ชื่อสีที่คุณต้องการใช้ สำหรับจานสีส่วนใหญ่ช่องป้อนข้อมูลนี้จะมี "ไม่มีชื่อ" แทนชื่อสีจริง

8

คลิกปุ่ม "บันทึก" ของจานสีใหม่เมื่อเสร็จสิ้น