วิธีการเพิ่มเครื่องพิมพ์ใหม่ลงใน Quickbooks 6

ซอฟต์แวร์บัญชี QuickBooks 6 ติดตามข้อมูลทางการเงินของธุรกิจของคุณในตำแหน่งที่รวมศูนย์ คุณสามารถเพิ่มเครื่องพิมพ์เพิ่มเติมเพื่อพิมพ์รายงานและเอกสารทางการเงินอื่น ๆ จาก QuickBooks 6 ได้โดยการติดตั้งเครื่องพิมพ์เข้ากับระบบปฏิบัติการของคุณ หลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์แล้วคุณจะสามารถเข้าถึงได้โดยตรงจากแอปพลิเคชัน QuickBooks โดยไม่ต้องกำหนดค่าซอฟต์แวร์บัญชีใหม่

1

เสียบปลายด้านหนึ่งของสาย USB จากเครื่องพิมพ์เข้ากับพอร์ตที่เปิดอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

2

คลิกไอคอน "Start" และคลิก "Devices and Printers" จากเมนูที่ปรากฏขึ้น คลิก "เพิ่มเครื่องพิมพ์" ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น

3

คลิก "Add A Local Printer" และคลิก "Use an Existing Port" ในรายการตัวเลือก คลิก "ถัดไป" เพื่อเปิดหน้าต่างไดรเวอร์

4

คลิกยี่ห้อและรุ่นของเครื่องพิมพ์ในรายการอุปกรณ์แล้วคลิก "ถัดไป" เพื่อติดตั้งไดรเวอร์ที่จำเป็นในระบบปฏิบัติการของคุณเพื่อให้ Quickbooks 6 สามารถส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ได้

5

เปิด Quickbooks และไปที่รายงานหรือเอกสารที่คุณต้องการพิมพ์ คลิกปุ่ม "ไฟล์" แล้วคลิก "พิมพ์" คลิกเมนูแบบเลื่อนลง "เครื่องพิมพ์" และเลือกชื่อเครื่องพิมพ์ใหม่ที่จะใช้กับ QuickBooks 6 คลิก "พิมพ์" เพื่อส่งเอกสารไปยังเครื่องพิมพ์