วิธีเพิ่มแถบเครื่องมือ PDF ลงใน Word

ใน Microsoft Word เวอร์ชันเก่าบางรุ่นเช่น Word 2003 คุณต้องเพิ่มแถบเครื่องมือลงใน Word เพื่อแปลงเอกสารเป็นรูปแบบ PDF อย่างไรก็ตาม Word 2010 มีฟังก์ชัน PDF ในตัว ทำให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กสามารถบันทึกเอกสารเป็น PDF เพื่อเผยแพร่หรือแนบเอกสารเป็น PDF ไปยังอีเมลได้โดยตรง แม้ว่าคุณจะสามารถเข้าถึงคำสั่งเหล่านี้ในเมนูแบบเลื่อนลงของ Word ได้ แต่คุณยังสามารถตั้งค่าการเข้าถึงได้เร็วขึ้นผ่านแถบเครื่องมือโดยแก้ไขไอคอนคำสั่งบนแถบเครื่องมือด่วน

1

ค้นหาแถบเครื่องมือด่วนซึ่งเป็นแถบเครื่องมือแนวนอนสั้น ๆ ที่มีไอคอนและลูกศรลงทางด้านซ้ายของ Word 2010 ด้านบนหรือด้านล่าง Ribbon

2

คลิกลูกศรลงเพื่อแสดงเมนูแบบเลื่อนลง Customize Quick Access Toolbar

3

เลือก“ คำสั่งเพิ่มเติม…” เพื่อเปิดหน้าต่างตัวเลือกของ Word และปรับแต่งแถบเครื่องมือด่วน

4

คลิกช่อง“ เลือกคำสั่งจาก:” เหนือคอลัมน์ทางซ้ายที่มีรายการคำสั่งจากนั้นเลือก“ คำสั่งทั้งหมด” จากเมนูแบบเลื่อนลง

5

เลื่อนลงไปตามคอลัมน์ของคำสั่งใต้ช่องจนกว่าคุณจะพบคำสั่ง“ เผยแพร่เป็น PDF หรือ XPS”

6

เลือก“ เผยแพร่เป็น PDF หรือ XPS” แล้วคลิกปุ่ม“ เพิ่ม >>” เพื่อเพิ่มคำสั่งในคอลัมน์ด้านขวา คลิก "ส่ง" และ "เพิ่ม >>" เพื่อโอน

7

ตรวจสอบว่า "สำหรับเอกสารทั้งหมด (ค่าเริ่มต้น)" แสดงอยู่ในฟิลด์ Customize Quick Access Toolbar เหนือคอลัมน์ด้านขวา ถ้าไม่ใช่ให้คลิกช่องแล้วเลือกตัวเลือก

8

เลือกคำสั่งในคอลัมน์ด้านขวาและคลิกลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งในรายการตามต้องการ หากต้องการแยกคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ PDF ออกจากคำสั่งอื่น ๆ ให้เลือก“” ในคอลัมน์ด้านซ้ายแล้วคลิกปุ่ม“ เพิ่ม >>” เมื่อเสร็จสิ้นให้เปลี่ยนตำแหน่งตัวคั่นตามที่คุณทำตามคำสั่ง

9

คลิกปุ่ม“ ตกลง” เพื่ออัปเดต Word และปิดหน้าต่างตัวเลือกของ Word แถบเครื่องมือด่วนจะแสดงไอคอนสำหรับคำสั่งที่คุณเพิ่ม