กุญแจสำคัญในการเขียนข้อตกลงการบริการลูกค้าที่ดี

ก่อนที่จะเริ่มงานให้กับลูกค้าสิ่งสำคัญคือทั้งสองฝ่ายต้องเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ คุณต้องมีข้อตกลงในการบริการลูกค้าเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจเหมือนกันเกี่ยวกับขอบเขตของงานที่จะต้องทำให้เสร็จ สิ่งนี้ช่วยให้ บริษัท ของคุณรักษาภาพลักษณ์ของการเป็นธุรกิจที่ซื่อสัตย์และยุติธรรมในการทำงานด้วยรวมทั้งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของคุณ

เข้าใจง่าย

ข้อตกลงระดับการบริการลูกค้าที่ดีจะต้องง่ายสำหรับทั้งสมาชิกใน บริษัท ของคุณและลูกค้าที่จะเข้าใจ สิ่งสำคัญคือทุกคนต้องรู้ว่าพวกเขาตกลงอะไรก่อนที่จะเซ็นสัญญา หลีกเลี่ยงการใช้คำและวลีที่ซับซ้อนซึ่งคนทั่วไปไม่สามารถเข้าใจได้ง่าย รวมอภิธานศัพท์หากคุณต้องรวมคำย่อหรือวลีเฉพาะ บริษัท ไว้ในข้อตกลง

คำอธิบายบริการ

ข้อตกลงควรอธิบายถึงขอบเขตของงานที่จะให้อย่างครบถ้วน ระบุอย่างชัดเจนว่า บริษัท ของคุณจะทำอะไรให้กับลูกค้าและต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการทำงานให้เสร็จ ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะทราบว่าโครงการจะเสร็จสิ้นเมื่อใดและอาจมีแนวโน้มที่จะทำธุรกิจร่วมกับคุณในอนาคตหากมีความชัดเจนตั้งแต่แรก

กำหนดการชำระเงินและราคา

ระบุราคาที่แน่นอนในสัญญาเพื่อให้ทั้งคุณและลูกค้ามีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสร็จสิ้น วิธีนี้ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หลังจากโครงการเสร็จสิ้นหากลูกค้าไม่พอใจกับจำนวนเงินที่ บริษัท ของคุณเรียกเก็บจากเขา รวมถึงกำหนดการชำระเงินที่มีรายละเอียดวิธีการที่ลูกค้าจะชำระค่าบริการของคุณ หาก บริษัท ของคุณเสนอแผนการชำระเงินที่หลากหลายให้ลูกค้าเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับเขามากที่สุดก่อนลงนามในข้อตกลง หากความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นหลังจากงานเสร็จสิ้นคุณมีสัญญาที่ลงนามแล้วเพื่อพิสูจน์ว่าลูกค้าได้ยอมรับวิธีการชำระเงินที่เจาะจง

ความรับผิด

ข้อตกลงการบริการลูกค้าควรมีส่วนเกี่ยวกับความรับผิดในกรณีที่มีบางสิ่งเกิดขึ้นและ บริษัท ของคุณไม่สามารถทำงานให้เสร็จตามสัญญาหรือหากลูกค้าไม่พอใจกับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รวมแผนชดเชยลูกค้าหากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่สิ้นสุดได้ นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะรวมถ้อยคำเพื่อปลดเปลื้องคุณจากความรับผิดในสถานการณ์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้อยู่ในการควบคุมของคุณหรือคุณไม่ต้องการรับผิดชอบ แม้ว่าคุณจะไม่เคยคาดหวังว่าจะมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น แต่ก็ควรระมัดระวังข้อตกลงการบริการลูกค้าเพื่อปกป้อง บริษัท