วิธีการจัดทำสัญญาทางกฎหมายสำหรับการลงทุนทางธุรกิจ

คุณสามารถใช้บริการของทนายความเพื่อทำสัญญาเงินกู้สำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณได้อย่างแน่นอน คุณอาจต้องการประหยัดค่าทนายความด้วยการร่างสัญญาและใช้เงินของคุณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นที่สำคัญกว่า ดูแลให้ครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมดในสัญญาของคุณอย่างไรก็ตามเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคุณและชี้แจงเงื่อนไขของเงินกู้

1

ระบุรายละเอียดเดียวกันกับที่สถาบันการเงินกำหนดไว้ในสัญญาของคุณเอง ตามที่การบริหารธุรกิจขนาดเล็กสัญญาส่วนใหญ่กำหนดให้คุณระบุเหตุผลในการกู้ยืมและวิธีการใช้เงินเงินกู้ยืมอื่น ๆ ที่คุณมีค้างอยู่และสินทรัพย์ที่คุณจะซื้อด้วยเงินนั้น

2

รายชื่อสมาชิกของทีมบริหารของคุณถ้ามี รวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเองในสัญญา หากการลงทุนนั้นมีไว้สำหรับธุรกิจที่เจ้าของคนเดียวเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความสำคัญเนื่องจากเจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบหนี้ทั้งหมด คุณจะต้องระบุชื่อที่อยู่ข้อมูลติดต่อหมายเลขประกันสังคมและประวัติโดยย่อเกี่ยวกับประสบการณ์ทางธุรกิจของคุณ

3

แนบสำเนาแผนธุรกิจของคุณในสัญญา แผนนี้ควรแสดงรายละเอียดของรายได้และประมาณการหนี้สินของคุณการวิจัยตลาดที่คุณได้ดำเนินการและระยะเวลาสำหรับผลกำไรที่คาดการณ์ไว้และการเติบโตในอนาคต

4

รักษาสัญญาของคุณให้เป็นมืออาชีพมากที่สุดและรวมรายงานเครดิตของธุรกิจของคุณตลอดจนรายงานเครดิตส่วนบุคคลหากคุณเป็นเจ้าของคนเดียว แนบสำเนาใบอนุญาตธุรกิจสัญญาแฟรนไชส์สัญญาเช่าและเอกสารอื่น ๆ ที่ระบุรายละเอียดความสัมพันธ์ทางธุรกิจของคุณ

5

จัดทำเอกสารรายละเอียดเงินกู้รวมถึงจำนวนดอกเบี้ยที่คุณจะจ่ายเป็นเงินกำหนดการชำระคืนและจำนวนเงินที่ชำระแต่ละครั้ง สำหรับวัตถุประสงค์ของกรมสรรพากรคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดปัจจุบันเพื่อป้องกันไม่ให้นักลงทุนต้องอ้างสิทธิ์ในการลงทุนเป็นของขวัญ