ตัวอย่างของการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า

การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าจัดอยู่ในวัตถุประสงค์หลักของหลาย ๆ ฝ่ายในเวทีองค์กร ตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและโฆษณาไปจนถึงนักวางแผนสินค้าคงคลังและผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีความสามารถในการคาดการณ์และคาดการณ์ความต้องการของลูกค้านั้นมาจากแหล่งที่มาที่หลากหลาย การคาดการณ์ความต้องการและความต้องการของลูกค้าสามารถช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กมีความได้เปรียบในการแข่งขัน

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ซอฟต์แวร์การติดตามและซอฟต์แวร์สินค้าคงคลังเป็นตัวแทนเพียงสองทางเลือกที่ธุรกิจขนาดเล็กต้องติดตามความต้องการและความต้องการของลูกค้า โปรแกรมซอฟต์แวร์สามารถช่วยระบุสินค้าขายดีตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าเห็นว่าเป็นของฟรีดังนั้นจึงต้องซื้อร่วมกัน พวกเขาสามารถช่วยธุรกิจขนาดเล็กระบุความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการขายเช่นการเสนอผลิตภัณฑ์ฟรีในราคาลดพิเศษหากซื้อในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อให้ได้มุมมองเกี่ยวกับฐานลูกค้าสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งรวมถึงการระบุพฤติกรรมการซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะเช่นภูมิภาคหรืออายุทางภูมิศาสตร์

ข้อเสนอแนะภายใน

สำหรับธุรกิจขนาดเล็กการคว้าโอกาสในการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าสามารถช่วยผลักดันยอดขายและนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถใช้ประโยชน์จากความคิดเห็นของพนักงานได้ ตัวอย่างเช่นผู้ที่อยู่ในบทบาทการบริการลูกค้าจะได้รับคำติชมจากลูกค้าเป็นประจำ ความคิดเห็นนี้อาจทำให้เกิดแนวคิดผลิตภัณฑ์และนโยบายใหม่ ๆ การส่งเสริมให้พนักงานแบ่งปันความคิดและส่งต่อข้อเสนอแนะของลูกค้าถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า

ข้อเสนอแนะจากภายนอก

การจัดหาสถานที่สำหรับความคิดเห็นของลูกค้าโดยตรงสามารถช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้ วิธีการบางอย่างในการบรรลุเป้าหมายนี้ ได้แก่ การค้นหาความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและผ่านการใช้แบบสำรวจ ลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันอาจให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญผ่านการสำรวจที่จัดทำขึ้นหลังจากประสบการณ์การซื้อสินค้าเป็นต้น กลุ่มโฟกัสเป็นเครื่องมืออื่นที่ช่วยคาดการณ์และประเมินความต้องการและความปรารถนาของลูกค้าสำหรับ บริษัท ทุกขนาดรวมถึงธุรกิจขนาดเล็ก

ข้อควรพิจารณา

ในบางสถานการณ์ความแตกต่างเล็กน้อยในพฤติกรรมของลูกค้าอาจส่งสัญญาณถึงโอกาสใหม่ ๆ การให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนเล็กน้อยเหล่านี้แสดงถึงแนวคิดหลักในการคาดการณ์พฤติกรรมของลูกค้า การขอความคิดเห็นจากซัพพลายเออร์และพันธมิตรทางธุรกิจภายนอกเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนต่างๆยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ นอกจากนี้การคาดการณ์พฤติกรรมของลูกค้าจำเป็นต้องให้ธุรกิจขนาดเล็กให้ความสนใจกับความแตกต่างของความต้องการและความปรารถนาของลูกค้าในระดับท้องถิ่นภูมิภาคและระดับโลก