การเลือกโปรไฟล์ไม่ทำงานใน Microsoft Outlook

การตั้งค่าโปรไฟล์ Outlook หลายโปรไฟล์จะมีประโยชน์เมื่อคุณแชร์คอมพิวเตอร์กับผู้อื่นหรือเมื่อคุณใช้บัญชีอีเมล Exchange มากกว่าหนึ่งบัญชี หากคุณต้องการให้สามารถเลือกจากโปรไฟล์เมื่อคุณเปิด Outlook คุณต้องเปิดใช้งานตัวเลือกจากการตั้งค่าเมล Windows ของคุณก่อน มิฉะนั้น Outlook จะเปิดโปรไฟล์เริ่มต้นเสมอโดยไม่แจ้งให้คุณทราบ

เปิดใช้งานพรอมต์โปรไฟล์

ในการเปิดใช้งานพร้อมต์ให้ปิด Outlook ก่อนจากนั้นเปิดแผงควบคุม Windows ของคุณ เลือก "บัญชีผู้ใช้และความปลอดภัยของครอบครัว" จากนั้นเลือก "จดหมาย (Microsoft Outlook 2013)" หากคุณใช้ Outlook เวอร์ชันเก่าให้เลือก "จดหมาย" แทน คลิกปุ่ม "Show Profiles" ในหน้าต่าง Mail Setup จากนั้นเลือกตัวเลือกเพื่อ "Prompt for a Profile to Be Used" คลิก "ตกลง" เพื่อบันทึกการตั้งค่า

การแก้ไขปัญหา

หากคุณยังคงประสบปัญหาในการเลือกโปรไฟล์อาจเป็นไปได้ว่าโปรไฟล์ของคุณเสียหาย คุณสามารถลองซ่อมแซมโปรไฟล์โดยใช้ตัวเลือก "ซ่อมแซม" บนหน้าจอการตั้งค่าบัญชี Outlook หรือคุณสามารถลบโปรไฟล์และสร้างใหม่ได้จากหน้าต่างการตั้งค่าจดหมายของแผงควบคุม