วิธีซ่อนข้อมูลที่ว่างเปล่าใน Excel Graphs

ถ้าคุณมีสเปรดชีต Excel ที่มีข้อมูลว่างเช่นแถวหรือคอลัมน์ว่างและลงจุดกราฟจากสเปรดชีต Excel จะลงจุดข้อมูลว่างทั้งหมด Microsoft Excel 2010 ไม่ได้ลงจุดแถวหรือคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่ดังนั้นคุณต้องซ่อนแถวหรือคอลัมน์ที่ว่างเปล่า น่าแปลกที่ใน Excel 2010 การเลิกซ่อนข้อมูลนั้นง่ายกว่าการซ่อนข้อมูล

1

เปิดสเปรดชีตที่คุณใช้เพื่อลงจุดกราฟใน Excel

2

คลิกที่ส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์เช่น "10" หรือ "A" เพื่อเลือกแถวหรือคอลัมน์ที่มีข้อมูลว่าง

3

คลิกขวาที่ส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์แล้วเลือก "ซ่อน" จากเมนูบริบทเพื่อซ่อนแถวหรือคอลัมน์

4

พล็อตกราฟและจะไม่รวมข้อมูลที่ซ่อนอยู่

5

พิมพ์ชื่อแถวหรือคอลัมน์ในกล่องข้อความ "Name Box" ที่มุมบนซ้ายของสเปรดชีตแล้วกด "Enter" เพื่อเริ่มการยกเลิกการซ่อนข้อมูล

6

คลิกแท็บ "หน้าแรก" ที่ด้านบนขยายเมนู "รูปแบบ" เลือก "ซ่อนและเลิกซ่อน" แล้วคลิก "เลิกซ่อนแถว" หรือ "เลิกซ่อนคอลัมน์" เพื่อยกเลิกการซ่อนแถวหรือคอลัมน์