ข้อดีของการประเมินงานต่อองค์กร

การประเมินงานที่มีประสิทธิภาพช่วยให้พนักงานเข้าใจว่าเขาทำอะไรได้ดีและมีความสามารถนอกเหนือจากหน้าที่การงานปัจจุบันหรือไม่ สำหรับองค์กรการประเมินงานสามารถช่วยให้องค์กรดำเนินการตามโครงสร้างเงินเดือนที่มีประสิทธิผลและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการตรวจสอบงานที่มีต่อ บริษัท สามารถช่วยให้ผู้จัดการเตรียมความพร้อมและดำเนินการประเมินพนักงานได้ดีขึ้น

ปรับโครงสร้างเงินเดือน

เหตุผลหลักประการหนึ่งที่ บริษัท ต่างๆใช้การประเมินพนักงานคือการพิจารณาว่าโครงสร้างเงินเดือนขององค์กรได้รับการตั้งค่าอย่างเหมาะสมหรือไม่ การประเมินสามารถช่วยระบุพนักงานที่มีผลงานสูงและช่วยเพิ่มผลผลิตของ บริษัท

ด้วยการใช้ผลการประเมินงานทีมผู้บริหารสามารถกำหนดได้ว่าที่ใดจำเป็นต้องเพิ่มค่าจ้างและที่ใดที่จำเป็นต้องปรับค่าจ้างลงตามผลงานของพนักงาน แม้ว่าการปรับลดลงจะไม่สามารถทำได้เสมอไปเมื่อพนักงานมีสัญญาหรือสหภาพแรงงานสนับสนุน ควรตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของการลดค่าจ้างก่อนดำเนินการตามขั้นตอน

ให้การปรับปรุงการฝึกอบรม

การประเมินงานของพนักงานจำเป็นต้องเป็นกระบวนการโต้ตอบระหว่างผู้จัดการและพนักงาน ด้วยการประเมินผลงานของพนักงานผู้จัดการสามารถช่วยระบุพื้นที่ที่พนักงานแต่ละคนต้องการการปรับปรุง การใช้ข้อมูลนี้ บริษัท สามารถพัฒนาตารางการฝึกอบรมที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะของพนักงานจนถึงจุดที่พนักงานแต่ละคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินงานยังสามารถระบุพนักงานที่มีความโดดเด่นและสามารถบรรจุไว้ในโปรแกรมการฝึกอบรมที่สามารถช่วยเน้นทักษะที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของพวกเขา เป็นโอกาสในการผลักดันความก้าวหน้าให้กับพนักงานที่จมปลักอยู่ในตำแหน่งปัจจุบัน

ระบุผู้สมัครระดับบริหาร

บริษัท ที่ประสบความสำเร็จต้องการผู้นำที่มีความสามารถและการประเมินงานสามารถช่วยระบุพนักงานเหล่านั้นที่อาจเป็นผู้มีโอกาสเป็นผู้บริหาร บริษัท สามารถพัฒนาแผนบุคลากรที่จะรวมถึงการส่งเสริมการขายภายในและการใช้ความสามารถที่มีประสบการณ์กับ บริษัท ด้วยการระบุผู้สมัครที่มีศักยภาพ

การประเมินผลงานสามารถเปิดเผยพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าในขณะที่เปิดประตูเพื่อวิเคราะห์ความสามารถของพวกเขาสำหรับการเลื่อนตำแหน่ง เกือบจะเป็นการสัมภาษณ์งานในขณะที่ถูกปลอมตัวเป็นบทวิจารณ์พื้นฐาน

วางแผนกระบวนการตรวจสอบของคุณให้สอดคล้องกับความต้องการผู้จัดการใหม่ สิ่งนี้ทำให้กระบวนการทั้งหมดดำเนินไปอย่างราบรื่นและคุณสามารถเสนอตำแหน่งใหม่ได้ตรงจุดหรือภายในระยะเวลาอันสั้นหลังจากดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด

การขยายกลุ่มความสามารถพิเศษ

การประเมินงานช่วยระบุพนักงานที่มีความสามารถนอกเหนือจากหน้าที่การงานในปัจจุบัน สิ่งนี้ช่วยให้ บริษัท ได้รับความคิดที่ดีขึ้นว่าระดับความสามารถที่มีอยู่ในบ้านและตำแหน่งงานใดที่พนักงานสามารถครอบคลุมได้

เมื่อ บริษัท กำลังพิจารณาที่จะเปิดแผนกใหม่ บริษัท สามารถดูการประเมินพนักงานปัจจุบันเพื่อค้นหาผู้มีความสามารถที่มีประสบการณ์เพื่อสร้างแผนกใหม่ก่อนที่จะใช้จ่ายเงินเพื่อจ้างและฝึกอบรมพนักงานใหม่ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์เมื่อแผนกต่างๆถูกปิดและ บริษัท จำเป็นต้องกำหนดพนักงานที่จะเก็บไว้และพนักงานคนใดที่จะปล่อยไป

ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำการทบทวนพนักงานเป็นเรื่องที่น่ากลัว แต่จำเป็นต้องเข้าใจว่าพนักงานคนใดนำคุณค่ามาสู่ บริษัท มากที่สุด พนักงานที่มีประวัติการเข้างานล่าช้าและมีผลงานไม่ดีมักถูกแยกออกเป็นรอบแรกของการปลดพนักงานเว้นแต่พวกเขาจะยึดติดกับรายได้และมีประวัติที่พิสูจน์แล้วว่าจัดหากระแสเงินสดและรายได้ที่จำเป็นมากให้กับ บริษัท